• ซ่อมบำรุงตรวจรักษาเครื่องจักร
 • ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลโรงงาน
 • ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาในวัตถุดิบ

16-Jan-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • VDA Certificate
 • Automobile industry, ISO, TS 16949
 • Supplier Audit, New model (raw material)

16-Jan-17

 

Applied
 • Reliability Manager or Maintenance Manager
 • 7 years in Food/Beverage/Dairy or related
 • Good in English

13-Jan-17

 

Applied
 • 5 years experience in maintenance or utility
 • Control Utilities Maintenance Budget
 • Good in English

13-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 28ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์5ปีขึ้นไป

10-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.