• ดูแลระบบงานอาคาร ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ แอร์
 • มีประสบการณ์ด้านแอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปวช. สาขาไฟฟ้า,ช่างกลโรงงาน,ช่างยนต์,

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Thai nationality, Age 38-50
 • Bachelor Degree in any related fields
 • 5-10 years working experience

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตหรือซ่อมบำรุงโรงงาน 8ปี
 • บริหารจัดการระบบการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

24-Feb-17

 

Applied
 • Plan, manage and supervise on-going maintenance
 • Manage and supervise the installation, testing
 • Work on the machine line and associated equipment

24-Feb-17

 

Applied
 • Operate / Maintain for electric power
 • Improve / Maintain the machine downtime
 • Factory facility & production machine maintenance

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Engineering Major Electrical,
 • Male age 22 – 26
 • Welcome new graduate

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง ปวส.สาขาเครื่องกล
 • สามารถทำงานช่วง Shut Down ได้

21-Feb-17

 

Applied
 • VDA Certificate
 • Automobile industry, ISO, TS 16949
 • Supplier Audit, New model (raw material)

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.