• บริหารงานศูนย์บริการ งานบริการหลังการขาย
  • ควบคุมงานอะไหล่ แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษา
  • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
  • ปวส. สาขาไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • บำรุงรักษาและซ่อมแซมเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน
  • จัดทำรายงานเกี่ยวกับประวัติการซ่อมแซม

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.