• ซ่อมและบริการติัดตั้งเครื่องอัดอากาศ
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience in engineering management
 • Bachelor’s or Master’s in Mechanical Engineer
 • Good service mind and have a sense of urgency

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Mechanical Engineering
 • 3 years experienced in Maintenance job or related
 • knowledge of maintenance and industrial equipment

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • wind energy
 • wind turbine
 • wind farm

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • wind energy
 • wind turbine
 • wind farm

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมเครื่องไฟฟ้าตามศูนย์บริการ
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า

24-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.