• วุฒิระดับปวส. หรือปริญญาตรี
 • วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงหรือฝ่ายผลิตอย่างน้อย3 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมแซมงานระบบไฟฟ้ากำลัง
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ปวช. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้า

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำโปรแกรมงาน New Model
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร และกระบวนการ SMT

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's in Engineering
 • 21 - 28 years
 • Can work at Ayutthaya

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดเก็บอะไหล่
 • บันทึกรับสินค้า
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • รับงานซ่อมจากลูกค้า
 • ตรวจเช็คและซ่อมรถจักรยานยนต์
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร

21 hours ago

 

Applied
 • จัดทำแผนงานและงบประมาณการซ่อมบำรุง
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • ประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • Mechanical / Industrial Engineering / Electrical.
 • SOP accountability and implementation.
 • Good command of English.

05-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลเครื่องจักรภายในโรงงาน
 • ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ทำงานภายใต้ระบบ ISO 9001:2008

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฟฟ้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

05-Dec-16

 

Applied
 • 5 years experiences in Facilities management
 • Degree or higher in Mechanical or Electrical
 • Good command of English and computer literacy

05-Dec-16

 

Applied
 • Maintain the machines, electrical system
 • Approve and access PM plan
 • Manage spare parts to be able support the plant

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องไฮโดรลิค

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต/อุตสาหกรรมศาสตร์

02-Dec-16

 

Applied
 • Male, Thai nationality, Age 35-43
 • 6 - 8 years working experience
 • Good command of English

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or higher in Instrument or related field
 • 5 years of experience for Skilled Technician
 • 3 years for Technician on Automation maintenance

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or higher in Instrumentation
 • Experience in Instrument maintenance
 • Experience in trouble shooting & failure analysis

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรับผิดชอบ

02-Dec-16

 

Applied
 • Occupational Environment Health and Safety
 • Develop and analyze the safety plan
 • Can be communicate in English

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส. ช่างไฟฟ้า/ช่างกลโรงงาน

02-Dec-16

 

Applied
 • ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา และงานซ่อมบำรุงอื่นๆ
 • ควบคุม ตรวจสอบงานจากผู้รับเหมา
 • จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering field.
 • 5 years supervisory experience
 • Engineering experience in a manufacturing

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering
 • Excellent understanding of manufacturing industria
 • Computer skills are also necessary to work

01-Dec-16

 

Applied
 • Male, Age not over 35 years, Thai Nationality
 • Degree Industry,Electrical,or Mechanical Engineer
 • 2-5 yrs of work experience in Maintenance&Facility

01-Dec-16

 

Applied
 • Responsible for mechanical maintenance
 • Plan and execute the Preventive maintenance
 • Inspection and maintenance of crane

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Mechanical.
 • 3-5 years of experience in Mechanical maintenance
 • Good command of written and spoken English.

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • จบป.ตรี วิศกรรมเครื่องกลเกษตร/เครื่องกล/อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงโรงงาน
 • สามารถประจำอยุธยาได้

30-Nov-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกร สาขา ไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง
 • มีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปีขึ้นไป
 • ปวช.-ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างกลโรงงาน

30-Nov-16

 

Applied
 • Manage and optimize the maintenance plans
 • 5- 7 years experience in maintenance
 • Able to work at Saraburi and Samutprakarn

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต/อุตสาหกรรมศาสตร์

25-Nov-16

 

Applied
 • Responsible for maintenance of all machinery
 • Monitoring preventive maintenance machinery
 • Liaise with production team to implement plan

25-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.