• ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและเช็คความเรียบร้อยของเครื่อง
 • มีความรู้เรื่องเครื่องจักรพลาสติกและอุปกรณไฟฟ้า
 • มีความละเอียดรอบคอบ

19 hours ago

 

Applied
 • maintenance and manufacturing and lubricants
 • machine , run efficiency, cost and plan
 • maintain , service standard and optima

28-Jul-17

 

Applied
 • Male or Famale age 22 - 27 years.
 • Bachelor's degree in Electrical Engineering or rel
 • Good of computer literacy [ MS Office , Auto CAD ]

28-Jul-17

 

Applied
 • ออกแบบเครื่องจักร ซ่อมเครื่องจักร ออกแบบ JIG
 • อายุ 22 - 30 ปี ชาย ( ไม่จำกัดสถานภาพ )
 • มีความอดทน และรับผิดขอบที่ดี , มนุษย์สัมพันธ์ดี

23-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.