• maintenance experience in feed mill factory
 • feed mill machine knowledge very well
 • Offer the after-sales service to our Customers

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแลระบบสาธารณูปโภคประจำอาคาร
 • ดูแลงานซ่อมประจำอาคาร
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน "ช่างซ่อมบำรุง"

16 hours ago

 

Applied
 • Challenging opportunity on new exciting projects
 • Savviness in electrical and electronics
 • Earn a great opportunity on a rewarding career

16 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 13months' salary
 • performance bonus
 • Minimum 14 days annual leave

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree holder in Engineering
 • Minimum 15 years of Engineering Experience
 • Experience from Health Care/Hospitality Preferred

16 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ ระบบน้ำประปา
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • ประสบกาณ์งานซ่อมบำรุงอาคาร

16 hours ago

 

Applied
 • ดูแลซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เช็คซ่อมบำรุงรักษาเครื่องล่างรถยนต์
 • ปวช.สาขาช่างยนต์ ขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • ดูแลอาคารสำนักงาน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบแอร์
 • เพศ ชาย อายุ 30-40 ปี
 • ปวช. หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • Leading US-based company
 • Collaborative working environment
 • Collaborative working environment

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โทสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ควบคุมโครงการ อาคาร คอนโด 4 ปีขึ้นไป
 • TOEIC 450 ขึ้นไป

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Leading US-based company
 • Collaborative working environment
 • Join a dynamic team with growth opportunities

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลซ่อมแซมเครื่องจักร
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18 - 35
 • ปวช. ขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การงานซ่อมบำรุงภายในโรงงาน 1-3 ปี
 • มีความรู้ในระบบ ISO 9001 และ 14001
 • มีความอดทนและสู้งานหนัก

16 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป
 • ซ่อมแซม และปรับปรุง
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาช่งไฟฟ้า

16 hours ago

 

Applied
 • ติดตั้ง , ซ่อมแซม , และงานบริการหลังการขาย
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. , ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

16 hours ago

 

Applied
 • Qualified to degree level in Engineering
 • 5 + years of service / maintenance experience
 • Good command of English and Thai

16 hours ago

 

Applied
 • Aircon maintenance
 • Real Estate
 • Condominium

16 hours ago

 

Applied
 • Maintenance Engineer
 • Service Engineer
 • Mechanical Engineering

16 hours ago

 

Applied
 • Improve Maintenance activity
 • knowledge of manufacturing process.
 • Understand in PLC, Robot, Pneumatic and Automation

16 hours ago

 

Applied
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์/คอมพิวเตอร
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • หากสามารถขับรถยนต์ได้+มีใบขับขี่

16 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 -35 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
 • เขียนแบบวิศวกรผลิตแม่พิมพ์

16 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเกียวกับแอร์ (มีผู้สอนงานให้)
 • บางครั้งต้องเดินทางออกต่างจังหวัดได้
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • ดูแลซ่อมทำรุงระบบไฟ ระบบน้ำดี-น้ำทิ้ง
 • ต้องเป็นผู้มีความรู้ครอบคลุมในเรื่องการช่าง
 • สามารถเสนอทางเลือกและวิธีซ่อมแซมได้

16 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • ติดตั้งและซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ปวส ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเลกทรอนิก
 • มีใบอนุญาติขับรถยนต์

16 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำมัน
 • ปวส ขึ้นไป สาขา เครื่องกล,ไฟฟ้า,
 • ทำงานด้านซ่อมบำรุงอื่นๆอย่างน้อย 2 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • Construction Railway
 • Communication Systems design
 • installation, testing, Operation

16 hours ago

 

Applied
 • ม.6 หรือ ปวช ขึ้นไป
 • ช่างเทคนิค
 • มีความรู้เรื่องจอ LED /ไฟฟ้า/ไอที

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical or Mechanical
 • Minimum 2 years experience in service engineer
 • Able to travel upcountry and overseas

23 hours ago

 

Applied
 • ดูแลระบบไฟฟ้า การซ่อมบำรุงทั่วไปในอาคารโรงแรม
 • เพศชายอายุตั้งเเต่ 20-35 ปี
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า

27-Apr-17

 

Applied
 • HVAC Service
 • HVAC Technical
 • HVAC Maintenance

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Being responsible for building
 • Creating new business opportunities by identifying
 • Identifying, analysing and understanding customers

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขา Electrical/Mechanical Engineering
 • ประสบการณ์ด้านบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับ การบริหารโรงงาน เช่น TPM,KAIZEN

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์0-2 ปี ในงานซ่อมบำรุง/ติดตั้งเครื่องจักร
 • มีใบขับขี่ และสามารถขับรถเกียร์กระปุกได้
 • มีค่าคอมมิชชั่น

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female with Bachelor's Degree in Engineering
 • 2-3 years’ direct sales experience in Oil & Gas
 • Good cooperation skills and strategic planning

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถถอดแบบ ถอดราคาได้
 • ซ่อมแซมงานอาคาร โรงงาน ทั้งหมด
 • เพศชาย วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม โยธา

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย 25 - 30 ปี วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ดูแลระบบอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปวช - ปวส ป.ตรี สาขาอิเลกทรอนิกส์,ไฟฟ้า
 • ซ่อมเครื่องออกกำลังกายและจัดส่งเครื่องออกกำลังกาย

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย 25 - 30 ปี วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ดูแลระบบอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิ
 • ซ่อมบำรุงทั่วไป
 • ตรวจสอบระบบและบันทึกข้อมูลประจำวัน

27-Apr-17

 

Applied
 • Experience at least 1 year in Service Engineer
 • Able to travel upcountry
 • Understanding of machinery or electronic machine

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวช ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน ปรับเครื่องฉีด
 • ซ่อมบำรุง เช่น เครื่องจักรกลฉีดพลาสติกในโรงงาน

27-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลด้านซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร (แมคคานิค)
 • เปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์

27-Apr-17

 

Applied
 • ช่างซ่อมบำรุง
 • เครื่องจักร
 • ซ่อมบำรุงโรงงาน

27-Apr-17

THB10k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย/หญิง วุฒิปวส.- ปริญญาตรี ด้านช่างยนต์
 • มีประสบการณ์เป็นช่างยนต์อย่างน้อย 2 ปี
 • รับแจ้งงานซ่อมตัวถังและสีจากลูกค้า

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย หญิง วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี
 • ประสานงานกับแผนกช่างเพื่อกำหนดเวลาซ่อม,
 • คิดค่าใช้จ่ายของงานซ่อมแต่ละคัน

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมบำรุงตู้ไฟฟ้าคอนโทรล แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงตู้ไฟคอนโทรล

27-Apr-17

 

Applied
 • 13months' salary
 • performance bonus
 • Minimum 14 days annual leave

27-Apr-17

 

Applied
 • to work Stable Big Japanese based Company
 • Opportunity to use and gain engineering skill
 • Opportunity to gain Japanese machine know-how

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.