• อายุ32 – 42 ปีเพศชาย
 • วางแผนงานซ่อมบารุงและการซ่อมบารุง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Auto CAD ได้ดี

20-Oct-16

 

Applied
 • ตรวจสอบสภาพรถยกสินค้า ให้อยู่ในสภาพที่ดี
 • ทำการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเชิงป้องกันตามแผน
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมรถยกสินค้า

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาวิชาช่างยนต์
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อม บำรุงรักษารถยนต์และ Forklift ของบริษัท
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1 ปีขึ้นไป

18-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.