• ซ่อม บำรุงรักษารถยนต์และ Forklift ของบริษัท
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาวิชาช่างยนต์
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมและบำรุงรักษาไฟฟ้า
 • ปวส.ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็คทรอนิค
 • ประสบการณ์งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า เครื่องจักร

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรและงานระบบไฟฟ้า
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาวิชาช่างยนต์
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมสร้างเครื่องจักร,เครื่องมือ,ระบบสาธารนูปโภค
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 • ใจเย็น และละเอียดรอบคอบ

30-Nov-16

 

Applied
 • Being responsible for overall factory engineering
 • Managing & developing an engineering & maintenance
 • Managing the maintenance system, budgets

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master degree in Engineering,
 • 7 years’ experience in the manufacturing
 • 5 years of management experience

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.