• ดูแลงานซ่อมบำรุงทั่วไปประจำโรงงาน
 • เพศชาย
 • ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • Degree in Mechanical or Electrical Engineering
 • Engineering expereince in Medical device
 • Expereince in pharmaceutical manufacturing

12 hours ago

 

Applied
 • Male, Thai nationality, Age 24-30
 • Bachelor Degree in Engineer
 • 1-3 years working experience

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ป.ตรี สาขา ไฟฟ้า , เครื่องกล

08-Dec-16

 

Applied
 • จัดทำแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี (PM)
 • กำกับ ควบคุม ดูแล งานในแผนกให้เป็นไปตามแผน
 • จัดทำ KPI ของแผนกซ่อมบำรุง

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงทั่วไป
 • รับผิดชอบกับงานซ่อม/สร้างเครื่องจักร
 • รับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 3 years in facilities engineering field
 • Degree in Engineering, Facilities Management
 • Work experiences in managerial level will be plus

08-Dec-16

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • 3years’ experience in Maintenance in manufacturing
 • Degree or higher in related engineering discipline
 • Good Command in English

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลซ่อมบำรุงไฟฟ้าในโรงงาน
 • เพศชาย
 • ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า

08-Dec-16

 

Applied
 • provide technical assistance and solution
 • Proactive/Preventive maintenance
 • Manage Capital/Engineering/Maintenance activities

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ซ่อมระบบ PLC
 • ซ่อมระบบ Control เครื่องจักรภายในโรงงาน
 • งานกิจกรรมอื่นของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Degree required in Mechanical Engineering
 • Good command in English

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป สาขาเครื่องกล
 • มีความรู้ทางด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาต่างๆ

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical / Electrical
 • Minimum 3-5 years’ experience
 • Ability to work independently

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical Engineering
 • At least 3-7 years experinece for manufacturing
 • Refrigeration maintenance backgroud

06-Dec-16

 

Applied
 • Experience in machine maintenance.
 • Experience on lathing,milling MC,CNC or similar.
 • Operate with watch & Automative production.

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, age between 25 – 35 years
 • Must hold a valid Engineer license.
 • Able to communicate in English.

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male age not over 36 years old
 • 3-5 year experience in repairing and maintenance
 • services of industrial machinery/equipment.

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • เพศชาย อายุ 20 - 30 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป สาขา ช่างกลโรงงาน / ช่างไฟฟ้า

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา วศ.บ เครื่องกล, ไฟฟ้า
 • ขยันอดทน,ตั้งใจทำงาน

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง ด้านงานบริการให้กับลูกค้า
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

06-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมและวิเคราะห์ความสามารถเครื่องจักร
 • วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ปริญญาตรี (วศบ.) เครื่องกล, อุตสาหการ

06-Dec-16

 

Applied
 • อายุ 20 - 30 ปี เพศชาย (พ้นพันธะทางทหารแล้ว)
 • สามารถซ่อมบำรุงอุปกณ์ไฟฟ้าได้
 • ตาไม่บอดสี ,ไม่มีรอยสักตามตัว

06-Dec-16

 

Applied
 • Male, age 28-38 years old. Thai nationality only.
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineer or relate
 • 5-10 year experience in Machine improvement

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล / เครื่องมือวัด
 • ประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงของโรงงาน 10 ปี

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, age between 30 – 39 years old
 • Bachelor degree in Engineering
 • Minimum 5 year experiences in Automobile industry.

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Diploma degree in Electrical
 • Male, 20 - 25 years old
 • Have knowledge of preventive maintenance, PLC

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineer
 • Experience in Maintenance : 3-7 years.
 • Work at Phrapadang plant

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineer
 • 2 years’ experience in production field.
 • Conduct cost deduction for maintain.

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • 5-10 years in power generation
 • Fluency in English, spoken and written

04-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Engineering of IE or ME or EE
 • Min 3 years’ experience in molding machine mainte
 • Understand hydraulic system/pneumatics system

03-Dec-16

 

Applied
 • To be part of leading manufacturer
 • Very attractive remuneration package
 • Manage service network to improve a quality

24-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of experience in maintenance engineering
 • Bachelor/Master Degree in major of Engineering
 • Good command in English

14-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.