• ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • มีโอกาสก้าวหน้าและเรียนรู้งานในต่างประเทศ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปวช. - ปวส.
 • ไม่จำกัดอายุ
 • เพศชาย, หญิง

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Min 10 years of working experience in Maintenance
 • Min 5 years in managerial level

21-Oct-16

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ทำงานในระดับผู้จัดการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ หรือแปรรูปอาหาร

20-Oct-16

 

Applied
 • Thai Nationality.
 • Degree in Engineering, Mechanical or Electrical
 • Knowledge in Autonomous Control Systems

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 8 years of exp in Automotive, After-Sales Business
 • Technical Knowledge of Automotive is advantage
 • Age between 37 - 46 years old

20-Oct-16

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Occupational Health and Safety
 • ISO 9001, ISO4001, and OHSAS/TIS 18001
 • Aircon Manufacturing

20-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree/higher in Electronics/Electrical
 • Experience on SMT process is preferable
 • Good command in English

19-Oct-16

 

Applied
 • Tyre production
 • SHE (Environment) law
 • plant management

18-Oct-16

 

Applied
 • preventive maintenance plan
 • Analyze root cause of machine malfunction
 • repair of equipments, facilities and utilitis

18-Oct-16

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร โดยซ่อมบำรุงตามเวลาที่กำหนด
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, เครื่องกล, อิเล็คทรอนิคส์
 • มีประสบการณ์การบำรุงรักษาซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า

17-Oct-16

 

Applied
 • ปวส. หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิชา ไฟฟ้า
 • มีพาหนะส่วนตัวในการเดินทางมาทำงาน
 • ประจำโรงงานที่ลำลูกกา คลอง 14

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีทักษะการวิเคราะห์ปัญหางานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ AUTOCADได้

17-Oct-16

 

Applied
 • improvement and maintenance
 • support manufacturing operation
 • troubleshooting and diagnostic techniques

06-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.