• ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรภายในโรงงาน
  • ปวช. / ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า/ช่างยนต์
  • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 23-40 ปี

23 hours ago

 

Applied
  • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
  • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

16-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.