• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ ความสามารถด้านเครื่องยนต์ เครื่องกล
  • ประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร และอะไหล่เครื่องจักร

22-Feb-17

 

Applied
  • ซ่อมประกอบเครื่องยนต์ ้เครื่องจ้กร ประเภทปั๊มลม
  • ปวช ปวส ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย2-5ปี

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.