• เพศชาย อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรเครื่องกล
 • ประสบการณ์ในการซ่อมบำรุง 1 ปีขึ้นไป

57 mins ago

 

Applied
 • Certificate in Mechanical / Electrical/ Automotive
 • 1-2 years of experience in repair and maintenance
 • Proficient in MS Office will be an advantage

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • High vocational or higher in Engineering
 • work experiance 1-5 years
 • good command of English

10 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • เพศชาย ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ : ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • รับผิดชอบเครื่องจักรทั้งโรงงาน

10 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบต่างๆในอาคาร

10 hours ago

 

Applied
 • experience in Refrigerator, home appliance system
 • experience in technical service/project management
 • installation process, after service, maintenance

10 hours ago

 

Applied
 • Thai, prefer age 37+. Engineering Graduated
 • Exp in Customer services for industrial machinery
 • strong leadership skill, exp in manage big team

10 hours ago

 

Applied
 • Skill in PLC logic and programming and technology
 • Skill in diagnosing, troubleshoot the PLC system
 • Reading the flow of the diagrams for designing

19 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Male, aged 40 - 45 years old
 • 10 years working experience in repair and maintena
 • Good knowledge of building system

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. (สาขาไฟฟ้ากำลัง)

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Execute installation tasks, assembling machines
 • Execute preventive maintenance activities
 • Able to travel upon business required

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลระบบไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ และสาธารณูปโภคอื่นๆ
 • ดำเนินการซ่อมแซมและดูแลบำรุงรักษาตามที่ได้มอบหมาย
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

27-Feb-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Female or Male , age 25-30 years
 • 1-3 years’ experience as sales in any business
 • Good command in English

27-Feb-17

 

Applied
 • Service Engineer for Large Machines
 • Supervisor or Manager Level
 • 5 years Service Engineer Experience

27-Feb-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป

27-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's or Master degree in Computer Science
 • Handling maintenance/up time of ATM/ADM/PUM
 • 5 years in ATM planning maintenance operations

27-Feb-17

 

Applied
 • 3 years’ experience Service Control Supervisor
 • Customer service role for Machine Maintenance
 • Proactively plan Customer Care Visits

27-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Electrical Engineering
 • Analyze and repair the high tech products
 • Check and maintain the trial units for customers

27-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลระบบ updateระบบ ตอบปัญหา แนะนำการแก้ไข
 • ดูแลและติดตั้งอุปกรณ์ระบบต่างๆที่หน้าsiteงาน
 • ทำงานเป็นกะ

26-Feb-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่างได้
 • มีความรู้ในการซ่อมบำรุงรักษางานอาคาร
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่างได้
 • มีความรู้ในการซ่อมบำรุงรักษางานอาคาร
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านช่างฯ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า,ระบบสุขาภิบาล
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Kitchen & System Equipment Maintenance Management
 • Negotiates with suppliers, cost saving&preventive
 • trains and coaches team to develop&build teamwork

24-Feb-17

 

Applied
 • Food Machinery
 • Sales and Project Coordinating
 • MS Office

24-Feb-17

 

Applied
 • Dynamic team with significant growth opportunities
 • Exciting role with a leading MNC
 • Extensive travelling

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
 • บริหารจัดการ การใช้พลังงานภายในองค์กร

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ตำกว่า 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล
 • มีความสุขุมรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Pre / After Sales Service Engineering operation
 • Electrical power equipment and control system
 • Direct support to end-user and distributor

22-Feb-17

 

Applied
 • Good Benefits and Welfares
 • Salary rate 40,000 - 50,000
 • Global Manufacturing Company

22-Feb-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Service Engineer, machinery
 • Installation and commissioning
 • maintenance machinery

21-Feb-17

 

Applied
 • Working for a well-known Office Building in BKK
 • Attractive income, benefit & challenge of working
 • Prioritise, assign & supervise engineering staffs

14-Feb-17

 

Applied
 • Service support & planned maintenance to equipment
 • Background in with Digital Cinema equipment
 • Analyzing the root cause of failures

02-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.