• ผ่านงานด้านการซ่อมบำรุงอย่างน้อย 15 ปี
  • ผ่านงานด้านการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างน้อย10ปี
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจห้างค้าปลีกหรือมีสาขามาก่อน

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • Signallling Maintenance Experience
  • Preventive & Corrective Maintenance for Signalling
  • providing rectification to all failures

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.