• จัดทำแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี (PM)
 • กำกับ ควบคุม ดูแล งานในแผนกให้เป็นไปตามแผน
 • จัดทำ KPI ของแผนกซ่อมบำรุง

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงทั่วไป
 • รับผิดชอบกับงานซ่อม/สร้างเครื่องจักร
 • รับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • บริหารจัดการปรับปรุง และตรวจสอบต้นทุนผลิตภัณฑ์
 • มีประสบกาณ์สายงาน Automotive Part

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • 5-10 years in power generation
 • Fluency in English, spoken and written

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, age between 30 – 35 years old
 • Bachelor degree in Engineering
 • Minimum 5 year experiences in any related field

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, age between 30 – 39 years old
 • Bachelor degree in Engineering
 • Minimum 5 year experiences in Automobile industry.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Engineering of IE or ME
 • Require more than 5 years hands on working experie
 • Good command in English and Computer literate

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.