• ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้า
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • บริหารการดำเนินงานของทีม Commission Base

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ขยายและทำการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำ CA และขออนุมัติ
 • ดูแลและสอนงาน ARM

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์และตรวจเครดิตในภาพรวมธุรกิจของลูกค้า
 • จัดทำ CA เสนอขออนุมัติ
 • ช่วยเหลือและสนับสนุน RM

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Japanese Automotive Leasing
 • 10 years of experience in leasing or hire purchase
 • Collection Strategy

26-May-17

THB55k - 70k /month

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

26-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Asset Management, Mutual Fund
 • Sales, Retail Banking
 • Consumer Banking

25-May-17

 

Applied
 • BTS Chong-nonsi, Bangkok
 • Monday - Friday (8:30 - 17:00)
 • New Graduates are also welcome.

25-May-17

 

Applied
 • Manager 50,000 - 80,000 THB
 • Monday - Friday (8:30 - 17:00)
 • At least 10 years experience in Credit Analyst in

25-May-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • จบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 2 ปี

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in related field
 • Experience in credit analysis, proficient in Excel
 • Good written and spoken English

24-May-17

 

Applied
 • Excellent written and spoken in Thai and English
 • Good team player
 • Initiative with good personality

24-May-17

 

Applied
 • Good knowledge of local/regional laws, regulations
 • At least 5 years commercial legal experience
 • Advanced university degree in law, fluent English

24-May-17

 

Applied
 • Relationship Management, Credit Analysis
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีในการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์
 • ทำงานด้านจดทะเบียน,โอน/ย้าย, จำนองที่ดิน ฯลฯ
 • ได้ทำงานร่วมกับทนายที่มีความสามารถ

23-May-17

 

Applied
 • Establishing and managing credit policy
 • Monitoring underwriting and portfolio credit
 • Ensuring business in compliance with regulations

23-May-17

 

Applied
 • Compliance risk control
 • Treasury
 • Trade finance

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

23-May-17

 

Applied
 • AML
 • Compliance
 • Anti money laundering

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

23-May-17

 

Applied
 • Risk Management,
 • Risk analyst ,Market risk analyst
 • Credit Risk

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • สนับสนุน และช่วยเหลืองาน Operation
 • จัดทำสรุปรายละเอียดลูกหนี้ที่ได้รับอนุมัติฟ้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานติดตามทวงถามหนี้

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Focus on building up and strengthening good relati
 • Supervise 3 teams of up-country sales teams and mo
 • Flexible to travel to Cholburi, Rayong, Chiang Mai

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • SME Business from Banking Industry
 • Finance, Marketing, Economics
 • Analytical, communication, interpersonal skills

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Acquire new FD and CASA deposit
 • Self - driven and highly motivated
 • Co ordinate with branch and relevant parties

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

22-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

22-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 -3 Years experience in Banking & Finance
 • ประสบการณ์สินเชื้อบ้านในธุรกิจธนาคาร
 • Self motivated, Proactive and presentable

22-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานบริการ
 • หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

22-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

18-May-17

 

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือล้น
 • ปฏิบัติงานในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ได้
 • ความรู้ในธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in business intelligence&price analysis
 • knowledge of advanced statistical analysis
 • Bachelor Degree in stats, maths, economics finance

17-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship management, credit analysis

15-May-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี รักงานขาย และงานบริการ
 • ขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

09-May-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • มีทักษะการขาย การติดต่อประสานงาน

09-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.