• เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • การศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
  • มีประสบการณ์ 2 – 5 ปี ทางด้านธุรกิจ Leasing

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.