• มีความรู้ในการวิเคราะห์สินเชื่อ
  • หาลูกค้ารายใหม่
  • มีรถยนต์ส่วนตัวในการใช้ปฏิบัติงาน

13-Jan-17

 

Applied
  • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
  • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

01-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.