• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
  • วิเคราะห์สินเชื่อ
  • ทำการตลาด

17-Feb-17

 

Applied
  • วางแผนการตลาด ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ประสบการณ์เป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าไม่ต่ำกว่า 3 ปี

17-Feb-17

 

Applied
  • มีความรู้ในการวิเคราะห์สินเชื่อ
  • หาลูกค้ารายใหม่
  • มีรถยนต์ส่วนตัวในการใช้ปฏิบัติงาน

14-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.