• ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 -3 Years experience in Banking & Finance
 • ประสบการณ์สินเชื้อบ้านในธุรกิจธนาคาร
 • Self motivated, Proactive and presentable

19 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • SME Business from Banking Industry
 • Finance, Marketing, Economics
 • Analytical, communication, interpersonal skills

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Acquire new FD and CASA deposit
 • Self - driven and highly motivated
 • Co ordinate with branch and relevant parties

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

19 hours ago

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

19 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Design & improve SME credit process automation
 • Experience from Banking industry or related
 • Ensure highest efficiency,aligned with regulations

20 hours ago

 

Applied
 • Develop effecitve sales tools & sales model
 • Analyze & develop sales strategy to push volume
 • Identify cause of performance gap & solve them

20 hours ago

 

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • 5 years experiences from Bank or corporate finance
 • Handle cash flow planning and analysis

28-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานบริการและงานขาย
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจเช็คประวัติและข้อมูลลูกค้าสินเชื่อเคหะ
 • จัดเตรียมรายงานเครดิตบูโร
 • ต่ออายุวงเงินสัญญาลูกค้าสินเชื่อเคหะ

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Personal Loan
 • Hire Purchase
 • Credit Card

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Finance, insurance, marketing, branding, digital
 • VP level, EVP, SVP, executive, Vice President
 • Corporate communication, market management

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong in housing loan market
 • Experience in sales and marketing
 • Good relationship with Hi-end real estate

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

28-Apr-17

 

Applied
 • At least 1 year experience in Marketing or related
 • Knowledge in Microsoft Office and good communicate
 • Marketing Coordinator with internal and external

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือล้น
 • ปฏิบัติงานในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ได้
 • ความรู้ในธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Having lawyer license.
 • Experience of working with a leading law firm.
 • Ability to organize and prioritize work.

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

27-Apr-17

 

Applied
 • ตีทรัพย์หลักประกัน
 • NPA transfer in functions
 • properrties process at the Land

27-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีในการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์
 • ทำงานด้านจดทะเบียน,โอน/ย้าย, จำนองที่ดิน ฯลฯ
 • ได้ทำงานร่วมกับทนายที่มีความสามารถ

27-Apr-17

 

Applied
 • 8 years of experience in property
 • Feasibility study, Financial
 • Good at English

27-Apr-17

 

Applied
 • Direct experience in Business development
 • Strong in business analytical skill
 • Competence in project management

27-Apr-17

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
 • ประกันชีวิต วินาศภัย ผู้แนะนำการลงทุน

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Relationship Manager, RM,เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์
 • PFA, งานแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน, Sale
 • Relationship Manager, RM,เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 21 – 30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช.ปวส. ปริญญาตรี บัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 2 ปี (ยินดีรับ น.ศ.จบใหม่)

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Business Admin
 • Thai Male or Female, Age 25-35 years old
 • Good in English skills

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Relationship Manager, RM,เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์
 • PFA, งานแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน, Sale
 • Relationship Manager, RM,เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์

26-Apr-17

 

Applied
 • Relationship Manager, RM,เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์
 • PFA, งานแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน, Sale
 • Relationship Manager, RM,เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์

26-Apr-17

 

Applied
 • Compliance
 • Investment risk
 • regulation

26-Apr-17

 

Applied
 • FINANCE
 • ACCOUNTING
 • TREASURY

26-Apr-17

 

Applied
 • Client Service
 • Cash management
 • Corporate banking Global Transaction

26-Apr-17

 

Applied
 • Trade operation
 • Cash management
 • corporate bank operation

26-Apr-17

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • KYC
 • AML Compliance
 • Client Due Diligence

26-Apr-17

 

Applied
 • Remittance, CDD, KYC, FATCA, Cash Management Oper
 • Experiences in Corporate Banking
 • Good command of English

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Credit Analyst
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

26-Apr-17

 

Applied
 • Degree or higher in business administration
 • Experienced banker
 • Business management and development skills

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Relationship Manager
 • Credit Analyst
 • RM Support

26-Apr-17

 

Applied
 • Focus on building up and strengthening good relati
 • Supervise 3 teams of up-country sales teams and mo
 • Flexible to travel to Cholburi, Rayong, Chiang Mai

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Risk management enterprise risk
 • operational risk
 • market risk credit risk

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม
 • จัดการงานด้านเอกสารของทีม

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม
 • จัดการงานด้านเอกสารของทีม

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม
 • จัดการงานด้านเอกสารของทีม

26-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.