• นำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
 • ประกันชีวิต วินาศภัย ผู้แนะนำการลงทุน

16 hours ago

 

Applied
 • Personal Loan
 • Hire Purchase
 • Credit Card

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 – 45 ปี
 • ป.ตรีสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 5 ปี จะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • operational risk
 • bcm
 • risk management

21-Jan-17

 

Applied
 • Strong financial analysis skill
 • Excellent English or Chinese writing
 • Good communication, interpersonal skills

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Trade Finance Sales
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

20-Jan-17

 

Applied
 • Having lawyer license.
 • Experience of working with a leading law firm.
 • Ability to organize and prioritize work.

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 year of experiences in L&D or OD
 • Fluent in MS Excel included Pivot, Vlookup skill
 • Learning & Development, Organization Development

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • 5 years experiences from Bank or corporate finance
 • Handle cash flow planning and analysis

20-Jan-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor degree with not over 38 years old
 • Good communication and presentation in Chinese

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage and develop unsecured loan product
 • Good product knowledge in retail banking
 • Strong analytical and negotiation skill

20-Jan-17

 

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • ภาษาอังกฤษ TOEIC 450 ขึ้นไป (ถ้ามี)

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 8 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

20-Jan-17

 

Applied
 • Responsible for end-to-end IT process management
 • Support strategic process transformation project
 • Prior exp in PM/BA or IT Banking process is a plus

20-Jan-17

 

Applied
 • Degree or higher in business administration
 • Experienced banker
 • Business management and development skills

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Attractive salary package
 • Opportunity to work with a large Thai bank
 • Exciting career

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Focusing in sales finance product development
 • Develop marketing strategies and channels
 • Maintain relationship with current customers

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 -3 Years experience in Banking & Finance
 • ประสบการณ์สินเชื้อบ้านในธุรกิจธนาคาร
 • Self motivated, Proactive and presentable

19-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • SME Business from Banking Industry
 • Finance, Marketing, Economics
 • Analytical, communication, interpersonal skills

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการ / พัฒนาผลิตภัณฑ์เครดิต
 • ประสบการณ์ทำงานด้านสินเชื่่อ พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ

19-Jan-17

 

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • 5 years experiences from Bank or corporate finance
 • Handle cash flow planning and analysis

19-Jan-17

 

Applied
 • To do credit analyst
 • To promote all banking business to customers
 • To maintain and develop relationship customers

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือล้น
 • ปฏิบัติงานในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ได้
 • ความรู้ในธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Enjoy working in operations
 • Good in Excel and Outlook
 • Strong written and Spoken in English

18-Jan-17

 

Applied
 • จัดทำข้อมูลและรายงาน(Report) ด้านสินเชื่ออสังหาฯ
 • ประสบการณ์ในงานสินเชื่อออสังหาริมทรัพย์ 1-2 ปี
 • วิเคราะห์ข้อมูลด้านสื้อเชื่ออสังหา (Data Analysis)

18-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าทีมติดตามหนี้สิ้น
 • มีประสบการณ์ด้านติดตามและเร่งรัดหนี้สิน
 • มีประสบการณ์ด้านงานสินเชื่อ

18-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • จัดทำยอดสินเชื่อ NPL สินเชื่อรวมทุกประเภท
 • พิจารณาสินเชื่อ ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ 35 - 35 ปีขึ้นไป

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการสินเชื่อ มากกว่า 5ปี
 • ปริญญาตรี/ปริญาโท ด้านการตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • สามารถขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
 • ปวส. - ปริญญาโท

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการเงิน สถิติ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Build relationship to corporate customer
 • 3-5 years relevant working experience
 • Competitive compensation

17-Jan-17

 

Applied
 • Design & improve SME credit lending process
 • Ensure the best customer experience in all channel
 • Ensure highest efficiency,aligned with regulations

17-Jan-17

 

Applied
 • At least 3 yr of exp. in ProcessDesign/Improvement
 • Experience in lending/operation process in banking
 • Strong skill in MIS, analytical & problem-solving

17-Jan-17

 

Applied
 • Responsible for end-to-end IT process management
 • Support strategic process transformation project
 • Prior exp in PM/BA or IT Banking process is a plus

17-Jan-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

17-Jan-17

 

Applied
 • Overall 10 years working experience
 • Good knowledge in Auto business,Auto Hire-Purchase
 • A Thai Citizen. Male or Female

16-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Compliance AML
 • KYC/CDD Account Opening
 • Legal Know your client

16-Jan-17

 

Applied
 • Foreign Exchange, FX
 • Treasury
 • Wholesales Banking

16-Jan-17

 

Applied
 • experience in any fields related to Banking
 • Outstanding team player and work under pressure
 • A wide degree of creativity with analytical

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Lead team to manage credit approval process
 • Min 3 yrs of corporate credit analysis experience
 • Strong financial and analytical skills

16-Jan-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี รักงานขาย และงานบริการ
 • ขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Business, Finance
 • High energetic and good team player
 • Able to build up relationship with clients

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • มีทักษะการขาย การติดต่อประสานงาน

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.