• ประสบการณ์การทำงานตำแหน่งบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
  • มีวิสัยทัศน์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.