• ปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • ปริญญาเอกสาขาการบริหารจัดการเทคโนโลยี
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ อาหารและเกษตร

15 hours ago

 

Applied
 • Oversea travel opportunities
 • Fast pace working environment
 • medical allowance

17-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Pharmaceutical science and Life Science
 • Experience in selling medical products 5 years.
 • Good command of English is preferred.

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male & female, age 21-35 years, Thai nationality
 • Bachelor’s degree/Master Degree in Science
 • Experience in selling scientific equipment

16-Jan-17

 

Applied
 • 2-4 years sales experiences
 • Degree in Life Science or Nursing is preferred
 • Able to build and maintain strong customer relatio

13-Jan-17

 

Applied
 • 2-4 years sales experiences
 • Degree in Life Science or Nursing is preferred
 • Able to build and maintain strong customer relatio

13-Jan-17

 

Applied
 • At least 3 years' experience in Hospital Listing
 • Support Scientific documents for hospital listing
 • Degrees in Pharmacy, Life Science or Medicine

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Set up Fresh Food operation standard with targets.
 • To ensure Policy and procedure are align with user
 • Training Fresh food knowledge for staff.

12-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.