• ออกแบบโปรแกรมสนับสนุนการขาย
  • สอนเทคนิคการขายสินค้า
  • พัฒนาและปรับปรุงการทำงานหน้าร้าน สนับสนุนการขาย

18-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.