• จัดทำตารางการสุ่มตัวอย่าง
  • ดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/สินค้าสำเร็จรูป
  • ประสบการณ์(ปี) : 1

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • Male/Female age 38-45
  • Bachelor Degree or Master Degree in Pharmaceutical
  • least 6 years in managerial level

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.