• ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประชุมผู้ถือหุ้น
  • ประสบการณ์ ด้านกฎหมายหรือด้านกฎหมายมหาชน
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฎหมาย

30-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.