• ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน
  • สามารถพิสูจน์อักษรไทย -อังกฤษ ได้ดี
  • ติดต่ออสรรหาผู้เขียน ผู้ตรวจ และบรรณาธิการ

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.