• ดูแลความเรียบร้อย และเตรียมความพร้อม พื้นที่บริการ
  • สร้างระบบงานบริการ ที่สะดวกและตอบโจทย์ความต้องการ
  • แนะนำข้อมูลและนำชมส่วนบริการ ให้กับผู้เข้าใช้

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ดูแลความเรียบร้อยของชั้นหนังสือ และทรัพยากรความรู้
  • บันทึกสถิติการใช้งานหนังสือ วารสาร และทรัพยากร
  • จัดเรียงหนังสือ วารสาร และทรัพยากรความรู้

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Provide book reservations services
  • Provide reserved collection services
  • Provide internet and printing services

20-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.