• ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน
 • สามารถพิสูจน์อักษรไทย -อังกฤษ ได้ดี
 • ติดต่ออสรรหาผู้เขียน ผู้ตรวจ และบรรณาธิการ

02-Dec-16

 

Applied
 • Provide book reservations services
 • Provide reserved collection services
 • Provide internet and printing services

01-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประชุมผู้ถือหุ้น
 • ประสบการณ์ ด้านกฎหมายหรือด้านกฎหมายมหาชน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฎหมาย

30-Nov-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี ในงาน Library /HR/Employee Relat
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี รักงานบริการ ละเอียดรอบคอ

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any subject.
 • Strong spoken and written English.
 • Administrative skills and computer literacy.

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.