• มีความรู้โปรแกรมบรรณารักษ์
 • ประสบการณ์ห้องสมุด
 • เคยทำงานด้านกฎหมาย

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีความรู้เรื่องการจัดระบบเอกสารและการจัดเก็บข้อมูล
 • มีความรู้ทางด้านการจัดการห้องสมุด

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors degree in Education
 • Experience in Library
 • Follett Destiny Library Server System

19-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's degree required
 • Salary based on qualifications
 • Salary range: 30,000 - 50,000 baht / month

10-Jul-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.