• ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • จัดทำแนวการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สรุปรายงานผลการตรวจสอบ โดยสถาบันกำกับประจำปี
 • ศูนย์กลางในการประสานงาน ติดตามความคืบหน้า
 • การประสานประเด็นความเสี่ยงตามข้อกำหนด

4 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีใน บริษัท กฎหมาย
 • เงินเดือนต่อรองได้
 • มีใบอนุญาติทนายความและสื่อสารอังกฤษได้ดี

4 hours ago

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Legal (or related) degree qualified
 • 10+ years experience in government relations

4 hours ago

 

Applied
 • Minimum 3 years experience at law firm
 • Lawyer license and fluent English
 • Salary negotiable

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 7-9 years legal practice
 • Degree in business or law
 • Law firm experience or Healthcare industry

4 hours ago

 

Applied
 • Legal Counsel/ Legal Manager
 • Good English communication
 • Exp. in international firm

4 hours ago

 

Applied
 • Corporate legal and corporate governance process
 • Maintaining updated corporate records
 • Coordinate, Make a letter and report to SEC, SET

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of law from leading university
 • experience with well-known MNC or listed company
 • Work independently and lead a team of lawyers

4 hours ago

 

Applied
 • Excise Tax law
 • Good communication skills both in Thai and English
 • 2-3 years' experience of handling Excise tax

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานนิติกรรมสัญญา
 • มีประสบการณ์ในงานกฎหมาย มากกว่า 10 ปี
 • มีความรู้กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Tax Experience
 • Domestic Tax
 • Service Industry

12 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Degrees in Law
 • Tax and legal background is advantageous
 • Excellent command of English

22 hours ago

 

Applied
 • contract , legal , Marketing and Financial
 • Draft , review and negotiate a wide range of domes
 • business , drafting

22 hours ago

 

Applied
 • contract , legal , Marketing and Financial
 • Draft , review and negotiate a wide range of domes
 • business , drafting

22 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตว่าความ

22 hours ago

 

Applied
 • Evaluation bases on real performance
 • Stable and potential to grow up in Thailand
 • to enhance your managerial skill

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • to enhance your managerial skill
 • Stable and potential to grow up in Thailand
 • Evaluation bases on real performance

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality / male or female , any age.
 • Bachelor degree in Law (preferably).
 • Work experience in this field at least 3 years.

23-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น
 • มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ จากสภาทนายความ
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายเป็นอย่างดี

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Rich experience in advising on Thai law
 • Overseas education Top caliber law firm experience
 • Strong communication skills

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Good overview and knowledge of banking operations
 • Willing to take on and advisory role
 • Mature and a good team player

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor or master’s degree in legal field.
 • Minimum of 10 years’ experience in a Legal positio
 • Very good written and spoken Thai and English.

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree, major in Law (GPA 3.00 up)
 • Give the legal opinions on tax issues
 • Develop and implement the legal information system

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 12 years of direct experience
 • Master's degree or higher in Law
 • Male or female, Thai nationality, aged 40-45

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female with 5 years in legal, law firms
 • Bachelor’s degree in Laws or higher
 • TOEIC score at 850 minimum

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Modern offices close to the BTS
 • English-oriented corporate law practice
 • Competitive salary

23-May-17

 

Applied
 • Proficient in Microsoft Office Applications
 • Fluency in English both written and speaking
 • Knowledge of Risk Management / Insurance Industry

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Law
 • 1 - 2 years experience in legal work
 • Must be able to perform well under pressure

23-May-17

 

Applied
 • Team Management
 • Mechanical Engineering
 • SEA business trip

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Contract , Power , Oil & Gas , Review, draft
 • EPC , contractor , commercial , legal, finance,
 • proposals and projects

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor's degree/Master's degree in law
 • Assure legal compliance of the company
 • Good command of English

22-May-17

 

Applied
 • Degree in Engineering, Quantity Surveying
 • 5 years work experience as Contracts Engineer
 • Proven experience in contracts administration

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Law (majoring in LLB or LLM)
 • Have license to practice law in Thailand.
 • 7-10 years in legal work experience is preferred.

22-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - โท สาขานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร
 • Compliance กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 • การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

22-May-17

 

Applied
 • Manage all activities of Regulatory Affairs
 • Experience in Pharmaceutical industry
 • Bachelor Degree in Pharmacy or any related fields

22-May-17

 

Applied
 • ดำเนินการด้านเอกสารฟ้องคดี รวมถึงการฟ้องคดีต่างๆ
 • ดำเนินการจดทะเบียนทางนิติกรรมสัญญา
 • ตรวจร่างทำสัญญาเช่า บริการ จัดทำสัญญาจ้าง

22-May-17

 

Applied
 • Good command of spoken English
 • 5-10 years of experiences
 • Bachelor degree in laws

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in any fieds
 • New graduate are welcome
 • Working area : Ratburana

22-May-17

 

Applied
 • Drafting contracts in English according business
 • Preparing contract related documents
 • Following up the fulfilment of a contract

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Legal
 • Experience in drafting business contracts
 • Good command of English

22-May-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • Arranging and organising meetings
 • Preparing corporate documents of company
 • Coordinating and liaising with regulators

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, Thai Nationality
 • Bachelor degree or higher in laws
 • Fluency in English

22-May-17

 

Applied
 • Male or female, Thai Nationality
 • Bachelor degree or higher in Laws or equivalent
 • Experience in arbitration or ADR is a plus

22-May-17

 

Applied
 • Salary up to 20,000-25,000 (negotiable)
 • Bachelor’s Degree in Law
 • Korean language (preferable)

20-May-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelors’ Degree in Law or graduation barrister
 • Experience 2 - 5 years’ experience in legal work
 • Experience in negotiating on behalf of clients

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา นิติศาสตร์
 • การทำงานด้านนิติกรอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการว่าความในศาล

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, 28 yrs old or over
 • Secretary
 • Assistant to CEO

19-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการดำเนินคดี
 • มีใบอนุญาติที่สามารถว่าความได้ (Attorney License)

19-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.