• ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติกรรม
 • มีประสบการณ์งานด้านนิติกรรม สัญญา และคดีความ
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อหน่วยงานราชการ

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, aged 32-40 years old
 • Bachelor’s or Master's Degree in Law
 • At least 5 years of experience in legal

24-Jul-17

 

Applied
 • Legal Manager
 • Lawyer
 • Shopping Mall/ Real Estate experience

21-Jul-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์งานด้านนิติกรรม สัญญา และคดีความ
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อหน่วยงานราชการ

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master of Law
 • 3 years experience in legal function in corporate
 • Age between 25 - 35 years old

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.