• เพศชาย เท่านั้น อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฏหมายนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • จบนิติศาสตร์

19-Jan-17

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการลงทุนแก่ชาวต่างชาติ
 • จัดทำเอกสารการจดทะเบียนบริษัท วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน
 • หากมีใบอนุญาตNotarial Public จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Law (LLB)
 • Responsible for compliance with applicable laws
 • Maintain and update a variety of legal files

16-Jan-17

 

Applied
 • Able to support commercial transactions
 • Fluent In Thai & English
 • Maintain and update a variety of legal files

16-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านนิติศาสตร์ หรือ เนติบัณฑิต
 • ประสบการณ์ด้านฟ้องคดี/บังคับคดี/ว่าความ 3 ปี
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

13-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.