• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (มีใบอนุญาตว่าความ)
 • มีประสบการณ์ว่าความไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor in Business or Law
 • Min 5 yrs exp in Corporate governance/Compliance
 • Exp from Property Developer is highly desirable

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Law
 • 1 - 2 years experience in legal work
 • Must be able to perform well under pressure

24-Feb-17

 

Applied
 • Legal , advice , Contract negotiation
 • strategies , Governance
 • Company guidelines and Instructions

24-Feb-17

 

Applied
 • Compliance & AMLO Advisor
 • External auditing, internal auditing or Compliance
 • Experience in Insurance industry is a plus

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Compliance Manager
 • Legal & Compliance
 • Risk Management

24-Feb-17

THB90k - 120k /month

Applied
 • Bachelor or master’s degree in legal field.
 • Minimum of 10 years’ experience in a Legal
 • Very goodwritten and spoken Thai and English.

24-Feb-17

 

Applied
 • contract , legal , Marketing and Financial
 • Draft , review and negotiate a wide range of domes
 • business , drafting

24-Feb-17

 

Applied
 • 5-7 years' in contract drafting, lawsuit or any
 • Solid knowledge in civil and criminal laws
 • Possess Lawyer or Thai Bar license is a plus

24-Feb-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Intellectual Property
 • Intellectual Property lawyer
 • Intellectual Property consultant

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any fieds
 • New graduate are welcome
 • Working area : Asoke or Chaengwatthana

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Law
 • Provide legal support and advic
 • Company law, labor law, Tax law, Visa, W/P.

23-Feb-17

 

Applied
 • Attorney
 • Legal
 • Attorney at Law

23-Feb-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum 2 years exp. in audit, accounting related.
 • Knowledge of TFRS, and IFRS are required
 • Prior exp in accounting advisory is preferred

23-Feb-17

 

Applied
 • Strong written and spoken communication
 • Good positive attitude and team player
 • Fluent command of English in writing and spoken

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree of law.
 • Commercial and banking finance
 • Competition law/regulatory matters

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Background in Business Administration and/or legal
 • At least 5 years’ direct experience in compliance.
 • Good knowledge in SET and SEC rules & Regulations

23-Feb-17

 

Applied
 • Master in Laws
 • 8 yrs exp in field of corporate laws (local&Inter)
 • Execellent in English Communication

23-Feb-17

 

Applied
 • Ensuring compliance in matters of International
 • Providing guidance to the business entities
 • Supporting business entities and customers

23-Feb-17

 

Applied
 • 5 years in work permit & visa, immigration service
 • Fluent in English speaking
 • Strong knowledge in immigration process, under BOI

23-Feb-17

THB45k - 70k /month

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • เคยผ่านทางด้านการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน,กฎหมายแรงงานสัมพันธ์

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • degrees or higher in Laws from recognized
 • Minimum 2 years experiences of legal counsel
 • Proficiency in corporate laws, property laws

22-Feb-17

 

Applied
 • Act as a legal point of contact for all concerned
 • Provide advice on legal issues/risks concerning
 • Attend significant meetings for legal advisory

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experiences in law firms
 • LL.B degree from reputable university
 • Be responsible for property contract matters

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Law
 • More than 3 years of experience
 • Having knowledge of SEC/SET rules

22-Feb-17

 

Applied
 • Minimum Degree in Law
 • Litigation/Contract drafting expereince
 • Good of English

22-Feb-17

 

Applied
 • 5 years of experience working in Listed Company
 • Manage and organize annual shareholders’ meeting
 • Very good command of English

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีใบอนุญาตสภาทนายความ
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • จบเนติบัญฑิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • รักงานบริการ และมีความอดทนต่อสภาวะกดดัน
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • แจ้งยอดค้างชำระผ่านทางโทรศัพท์ให้สำเร็จ

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Legal and Compliance
 • Good command of written and spoken English
 • intelligence law

21-Feb-17

 

Applied
 • BA in Law
 • At least 5 years of experience in corporate law
 • Hardworking

21-Feb-17

 

Applied
 • Degree or higher in Legal field
 • 5 years of experience in a related position
 • Managing a team of assistants

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 - 15 years experience in international law firm
 • Experience in construction industry
 • Possess Attorney License

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Laws
 • Professional experience in law
 • Proficiency in Thai and English

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Providing advice on legal matter, drafting
 • Conducting and enforcing the necessary activities
 • Performing and enforcing the compliance

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Legal Counsel, Legal manager, Litigation
 • Background in Banking or Financial
 • Transactional Lawyer

21-Feb-17

 

Applied
 • Proficient in Microsoft Office Applications
 • Fluency in English both written and speaking
 • Knowledge of Risk Management / Insurance Industry

21-Feb-17

 

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • จัดทำแนวการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • ตรวจสอบแนวการตรวจสอบ
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible in providing legal services
 • Responsible for reviewing contract/agreements
 • To provide legal advice on all potential disputes

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Laws
 • Minimum of 7 yrs exp from Public Listed Company
 • Good command in English

21-Feb-17

 

Applied
 • Proficient in Microsoft Office Applications
 • Fluency in English both written and speaking
 • Knowledge of Risk Management / Insurance Industry

21-Feb-17

 

Applied
 • Compliance, Risk Control or Audit Background
 • Good English Command
 • Leading International Hire Purchase Company

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Good english both written and spoken
 • Experience of corporate and securities law
 • IPO experience

20-Feb-17

 

Applied
 • ดำเนินการด้านเอกสารฟ้องคดี รวมถึงการฟ้องคดีต่างๆ
 • ดำเนินการจดทะเบียนทางนิติกรรมสัญญา
 • ตรวจร่างทำสัญญาเช่า บริการ จัดทำสัญญาจ้าง

20-Feb-17

 

Applied
 • Master’s degree in business/financial/accounting
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Must be able to perform well under pressure

20-Feb-17

 

Applied
 • 1-2 years of experience in auditing, compliance
 • Must be able to perform well under pressure
 • Good command of English

20-Feb-17

 

Applied
 • 5 years of experience in financial related area
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Good command of English

20-Feb-17

 

Applied
 • Tax Experience
 • Domestic Tax
 • Service Industry

20-Feb-17

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.