• สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอน
  • ประสานงานกับแผนก/ฝ่าย ในด้านการรับความต้องการ
  • ดำเนินการปฐมนิเทศและฝึกอบรมพนักงาน

20 hours ago

 

Applied
  • Bachelor’s degree in any related field
  • Experiences in employee relations function
  • Knowledge in labor laws

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
  • Male Thai national / Age 38 years-old up
  • Bachelor Degree in Law
  • 5 years experiences focusing on Law , Legal

23-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.