• ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน สืบหาที่อยู่
  • จัดเตรียมเอกสาร เพื่อดำเนินการยึดทรัพย์บังคับคดี
  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

23-Jul-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มีใบอนุญาตว่าความ
  • ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาล
  • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

23-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.