• ทำงานด้านฝึกอบรมอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • สนองตอบนโยบายการฝึกอบรม พัฒนา
  • รู้กฏหมายแรงงานและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

24-Mar-17

 

Applied
  • ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าและพนักงานเร่งรัดได้
  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

23-Mar-17

 

Applied
  • 5 years’ professional work experience in a related
  • Strong oral and written communication skills
  • Strong interpersonal skills

23-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.