• ปริญญาตรีขึ้นไปในด้าน การเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานกับสถาบันการเงินอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้

1 hour ago

 

Applied
 • Proficient in Microsoft Office Applications
 • Fluency in English both written and speaking
 • Knowledge of Risk Management / Insurance Industry

1 hour ago

 

Applied
 • in-house legal
 • Thai laws and regulations
 • counsel

1 hour ago

 

Applied
 • 7 - 10 years of risk management experience
 • Knowledge in life or non-life insurance business
 • Excellent in English

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Develop control systems to prevent the violation
 • Identify hidden risks or non-conformity issues
 • Evaluate and improve the efficiency of controls

1 hour ago

Above THB160k /month

Applied
 • 5+ years’ experience in legal/law enforcement
 • Knowledge of Life Insurance Customer Services
 • Degree in Business Admin, General Management, Law

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • >5 years experienced in Legal and Compliance
 • Fluent in English, Proactive and Initative
 • In-house counsel in automotive, Multinational

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years of experience in auditing, compliance
 • Must be able to perform well under pressure
 • Good command of English

1 hour ago

 

Applied
 • 5 years of experience in financial related area
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Good command of English

1 hour ago

 

Applied
 • Master’s degree in business/financial/accounting
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Must be able to perform well under pressure

1 hour ago

 

Applied
 • Telecom Law
 • Leading Thai universities and/or abroad
 • Lawyer License

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master in Laws
 • 8 yrs exp in field of corporate laws (local&Inter)
 • Execellent in English Communication

13 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree in Law
 • Must have expertise in Thai law
 • Strong interpersonal, networking

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree of laws (LL.B.)
 • Good drafting skills
 • Proficient in both spoken and written Thai,English

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Preparation for Board of Directors / Shareholders
 • Assisting to manage all corporate matters
 • Appropriately coordinating with all departments

25-May-17

 

Applied
 • Manage all legal document
 • Age between 27 - 29 Years old
 • Good English

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop and oversee control systems
 • Evaluate the efficiency of controls
 • Revise procedures, reports etc.

25-May-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s or higher in Law/ Human Resources
 • 7 - 10 years of HR Business Partner experience
 • Good knowledge of labor laws

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Fluent written and spoken English
 • 5 years’ litigation experience in finance industry
 • Thai Barrister at Laws is preferable

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Law degree and Lawyer License
 • Expertise in Capital Market and/or M&A's
 • Very good command of English

25-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อหน่วยงานราชการ 5 ปีขึ้นไป
 • ขับรถได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ เดินทางไปต่างจังหวัด

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • จัดทำแนวการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • สรุปรายงานผลการตรวจสอบ โดยสถาบันกำกับประจำปี
 • ศูนย์กลางในการประสานงาน ติดตามความคืบหน้า
 • การประสานประเด็นความเสี่ยงตามข้อกำหนด

24-May-17

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Legal (or related) degree qualified
 • 10+ years experience in government relations

24-May-17

 

Applied
 • 7-9 years legal practice
 • Degree in business or law
 • Law firm experience or Healthcare industry

24-May-17

 

Applied
 • Legal Counsel/ Legal Manager
 • Good English communication
 • Exp. in international firm

24-May-17

 

Applied
 • Corporate legal and corporate governance process
 • Maintaining updated corporate records
 • Coordinate, Make a letter and report to SEC, SET

24-May-17

 

Applied
 • Excise Tax law
 • Good communication skills both in Thai and English
 • 2-3 years' experience of handling Excise tax

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of law from leading university
 • experience with well-known MNC or listed company
 • Work independently and lead a team of lawyers

24-May-17

 

Applied
 • Tax Experience
 • Domestic Tax
 • Service Industry

23-May-17

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Degrees in Law
 • Tax and legal background is advantageous
 • Excellent command of English

23-May-17

 

Applied
 • contract , legal , Marketing and Financial
 • Draft , review and negotiate a wide range of domes
 • business , drafting

23-May-17

 

Applied
 • contract , legal , Marketing and Financial
 • Draft , review and negotiate a wide range of domes
 • business , drafting

23-May-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตว่าความ

23-May-17

 

Applied
 • Evaluation bases on real performance
 • Stable and potential to grow up in Thailand
 • to enhance your managerial skill

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • to enhance your managerial skill
 • Stable and potential to grow up in Thailand
 • Evaluation bases on real performance

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Good overview and knowledge of banking operations
 • Willing to take on and advisory role
 • Mature and a good team player

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor or master’s degree in legal field.
 • Minimum of 10 years’ experience in a Legal positio
 • Very good written and spoken Thai and English.

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree, major in Law (GPA 3.00 up)
 • Give the legal opinions on tax issues
 • Develop and implement the legal information system

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 12 years of direct experience
 • Master's degree or higher in Law
 • Male or female, Thai nationality, aged 40-45

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Proficient in Microsoft Office Applications
 • Fluency in English both written and speaking
 • Knowledge of Risk Management / Insurance Industry

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Law
 • 1 - 2 years experience in legal work
 • Must be able to perform well under pressure

23-May-17

 

Applied
 • Team Management
 • Mechanical Engineering
 • SEA business trip

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Contract , Power , Oil & Gas , Review, draft
 • EPC , contractor , commercial , legal, finance,
 • proposals and projects

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor's degree/Master's degree in law
 • Assure legal compliance of the company
 • Good command of English

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Law (majoring in LLB or LLM)
 • Have license to practice law in Thailand.
 • 7-10 years in legal work experience is preferred.

22-May-17

 

Applied
 • Manage all activities of Regulatory Affairs
 • Experience in Pharmaceutical industry
 • Bachelor Degree in Pharmacy or any related fields

22-May-17

 

Applied
 • ดำเนินการด้านเอกสารฟ้องคดี รวมถึงการฟ้องคดีต่างๆ
 • ดำเนินการจดทะเบียนทางนิติกรรมสัญญา
 • ตรวจร่างทำสัญญาเช่า บริการ จัดทำสัญญาจ้าง

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.