• ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติกรรม
 • มีประสบการณ์งานด้านนิติกรรม สัญญา และคดีความ
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อหน่วยงานราชการ

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, age 25-35 years old
 • Experience as an Assistant Company Secretary
 • Good command of English

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in a Legal field
 • At least 5 years of experience in a related
 • Proficient in applicable corporate and business

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied

Legal Counsel

en world Thailand

Bangkok Area - Pathumthani

 • Support Sales&Marketing, Finance, HR, Supply Chain
 • Lead and partner with global and local Legal
 • Lead commercial contract drafting & negotiations

16-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.