• ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติกรรม
  • มีประสบการณ์งานด้านนิติกรรม สัญญา และคดีความ
  • มีประสบการณ์ในการติดต่อหน่วยงานราชการ

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • Male, age 32-40 years old
  • Bachelor’s or Master's Degree in Law
  • At least 5 years experience in Legal, ER

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.