• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานราชการ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, Male/Female, age below 40 yrs.
 • Bachelor/Master Degree in Laws (LL.B./LL.M.)
 • Knowledge of corporate compliance, MOC,BOI,Visa,WP

5 hours ago

 

Applied
 • Lawyer
 • Legal
 • Corporate Laws

5 hours ago

 

Applied
 • Managing investment compliance and risk related
 • Liaise with regulatory authorities and auditors
 • Review Investment Policies and Agreements

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in business/financial/accounting
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Must be able to perform well under pressure

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 1-2 years of experience in auditing, compliance
 • Must be able to perform well under pressure
 • Good command of English

11 hours ago

 

Applied
 • 5 years of experience in financial related area
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Good command of English

11 hours ago

 

Applied
 • Compliance-related policies and procedures
 • legal & compliance function in MNC, listed company
 • 5 years’ experience in legal and compliance

11 hours ago

 

Applied
 • 10+ yrs of legal in banking & FI services
 • 5+ yrs in management level
 • Strong command in English

11 hours ago

 

Applied
 • >5 years experienced in Legal and Compliance
 • Fluent in English, Proactive and Initative
 • In-house counsel in automotive, Multinational

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานตรวจสอบ
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage Human Capital Management in Compensation
 • Review the current HR policies and procedures
 • Maintain local compensation and benefits policies

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Legal contract drafting in English
 • Bachelor degree in Law
 • Need the flexible person

11 hours ago

 

Applied
 • Lawyer License
 • Legal
 • Contract

11 hours ago

 

Applied
 • Manage Compliance, Risk and Internal Control area
 • Experience in Pharmaceutical industry
 • Experience in Auditing, Risk mgmt or Compliance

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Law
 • Provide legal support and advic
 • Company law, labor law, Tax law, Visa, W/P.

11 hours ago

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • degree in Law, Finance, and any related field
 • FIVE years experience in risk, compliance

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • great Career Development Opportunity
 • excellent Compensation Packages & Benefits
 • regional exposures

22-Mar-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality, female, aged 33-38 years old
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Law, Management
 • 3 years’ experience as a Company Secretary

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Aged 35 - 45 years old
 • degree or above in law or related fields
 • 5 years working in Legal or compliance management

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • LL.B. or higher degree in Law
 • Provide legal advice and services.
 • Liaison with government authorities.

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • At least a Bachelor's degree in Human Resources
 • 3 years experience in a managerial position
 • Good knowledge of HR Best Practices

22-Mar-17

 

Applied
 • Master of Laws (LL.M) and Bachelor of Laws (LL.B)
 • specific and foreign law on derivative transaction
 • Provide legal consultation and legal services

22-Mar-17

 

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • จัดทำแนวการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • ตรวจสอบแนวการตรวจสอบ
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible in providing legal services
 • Responsible for reviewing contract/agreements
 • To provide legal advice on all potential disputes

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Legal
 • Lawyer
 • Industrial

22-Mar-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • รักงานบริการ และมีความอดทนต่อสภาวะกดดัน
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • แจ้งยอดค้างชำระผ่านทางโทรศัพท์ให้สำเร็จ

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • เคยผ่านทางด้านการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน,กฎหมายแรงงานสัมพันธ์

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or higher degree in Laws, Finance
 • 5 years’ experience in legal, banking compliance
 • Develop, initiate, maintain, and revise policies

21-Mar-17

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, 30-40 years old
 • Bachelor degree in Law
 • Good command of English

21-Mar-17

 

Applied
 • Excise Tax law
 • Good communication skills both in Thai and English
 • 2-3 years' experience of handling Excise tax

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • กำกับดูแลและให้ความเห็นความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์
 • สื่อความ และสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ
 • ปริญญาตรีสาขา IT คอมพิวเตอร์ การเงิน บัญชี บริหาร

21-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Law
 • Experience in administering and formulating Oil
 • Excellent communication skills in English

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged 32 - 40 years old.
 • Bachelor’s or Master’s degree in Laws.
 • Minimum of 3 years leading a legal team.

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, female, aged 28-40 years old
 • A minimum of 3 years’ experience
 • Good command of both Thai and English

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Ethical standards and clothing manufacturing
 • An audit qualification (ISO 9000 / SA 8000)
 • 2 years of relevant experience in MNC

21-Mar-17

 

Applied
 • Master in Laws
 • 8 yrs exp in field of corporate laws (local&Inter)
 • Execellent in English Communication

21-Mar-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • ปริญญาตรี - โท ด้านนิติศาสตร์
 • ประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงิน
 • เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับสัญญา

21-Mar-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Male or Female, Thai Nationality, 30 - 40 years
 • Bachelor Degree in Law or related fields
 • 8 - 10 years working expereince

21-Mar-17

 

Applied
 • Modern offices close to the BTS
 • English-oriented corporate law practice
 • Competitive salary

21-Mar-17

 

Applied
 • Thai national ideally 30 to 40 years old
 • Proven experience in corporate law
 • Strong competency in dealing

21-Mar-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านนิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในงานกฎหมายภาษีอากร
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

21-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master in Law.
 • Relevan working experience in business transaction
 • Good command in English

21-Mar-17

 

Applied
 • Corporate Legal and Compliance
 • Good command of written and spoken English
 • intelligence law

21-Mar-17

 

Applied
 • Degree or higher in Legal field
 • 5 years of experience in a related position
 • Managing a team of assistants

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 - 15 years experience in international law firm
 • Experience in construction industry
 • Possess Attorney License

21-Mar-17

 

Applied
 • Work for multinational Jewellery manufacturer
 • Managerial-level job in Bangkok, Thailand
 • Flexible working hours

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Data Privacy
 • Attorney or Lawyer license holder
 • Compliance, Risk, Information Privacy Laws

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Law or related field
 • 10 years of experience in the legal field
 • Aged over 40 years old

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.