• จัดเอกสาร
 • จัดเตรียม / ทำรายงานการประชุม
 • จัดทำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ตรวจสอบสัญญา

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ดูแลงานบริหารทั่วไป งานสวัสดิการต่างๆ

01-Dec-16

 

Applied
 • degrees or higher in Laws from recognized
 • Minimum 2 years experiences of legal counsel
 • Lawyer License is required

30-Nov-16

 

Applied
 • จบปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • อายุระหว่าง 20-30ปี
 • ปฏิบัติงานที่ฉะเชิงเทราได้

29-Nov-16

THB20k - 35k /month

Applied
 • Control and management of Human Resource
 • Experience 7-10 years in HR Manager
 • Have knowledge about Kaizen, 5s, etc.

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Graduate in Health & Occupation, Safety
 • Ensure compliance with OHSAS 18001 and ISO 14001
 • Certified as Hazardous Substance Controller

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in administration position 3-5 years
 • Knowledge law of Thailand
 • manage the document and support team

28-Nov-16

 

Applied
 • Legal contract drafting in English
 • Bachelor degree in Law
 • Need the flexible person

28-Nov-16

 

Applied
 • To support general administration and HR function
 • Provide current and prospective employees
 • To handle company academy & especially production

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Manpower planning, recruitment
 • Training plan & budget making, control
 • Compensation and benefits update

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • อายุระหว่าง 20-25 ปี
 • ปฏิบัติงานที่ปราจีนบุรีหรือฉะเชิงเทราได้

28-Nov-16

THB20k - 25k /month

Applied
 • To be response of Employee Relation
 • Male, age between 27 - 35 year
 • 3-7 years work experience in ER & HRM

24-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.