• จบปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานที่ปราจีนบุรีหรือฉะเชิงเทราได้

19-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • ปฏิบัติงานที่ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรีได้

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher degree in law.
 • At least 3 year experience in legal support
 • Self-motivated, independent, service mind

17-Feb-17

 

Applied
 • Experience with strict customer audit.
 • Be proactive.
 • Can communicate in English

17-Feb-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • Male or female, aged 26 - 30 years old
 • 3 years of experience in Law firm or legal
 • Able to use Microsoft office

16-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำเงินเดือน บันทึกข้อมูลในระบบ Payroll
 • ดูแล รับผิดชอบสวัสดิการของพนักงาน
 • ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 ปี

15-Feb-17

 

Applied
 • 3 year experience in legal support and Thai laws
 • 3 year experience in legal support and Thai laws
 • Communication & Interpersonal Understanding

15-Feb-17

 

Applied
 • To be response of Employee Relation
 • Male, age between 27 - 35 year
 • 3-7 years work experience in ER & HRM

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in HR or related field with 3 years working
 • Have knowledge in Labor law
 • Good command in English and computer

14-Feb-17

 

Applied
 • HR functions (training, recruitment, visa & work)
 • 5 years working experience in HR
 • Bachelor's or higher in Human Resources

14-Feb-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ดูแลงานบริหารทั่วไป งานสวัสดิการต่างๆ

14-Feb-17

 

Applied
 • Experience in legal consulting 2 years and above
 • Has Good Command in English
 • Automotive Manufacturing, Rayong

14-Feb-17

THB20k - 30k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.