• มีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
 • นิติศาสตรบัณฑิต หรือเนติบัณฑิต
 • มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินของรัฐ

2 hours ago

 

Applied
 • Good knowledge of AML/CFT/KYC rules
 • write and interpret between Thai and English
 • Supporting a compliance culture and promoting

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Intellectual Property Law (Thai Civil Law)
 • Trademark, Patent, Copyright, GI, and Trade Secret
 • Litigation Strategies, Criminal and Civil Cases

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 - 15 years experience in international law firm
 • Experience in construction industry
 • Possess Attorney License

2 hours ago

 

Applied
 • Execute proactive anti-fraud strategies
 • Conduct interview for investigation & issue report
 • Dare to speak and ask, able to deal with conflict

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Manage all legal document
 • Age between 27 - 29 Years old
 • Good English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of law from leading university
 • experience with well-known MNC or listed company
 • Work independently and lead a team of lawyers

2 hours ago

 

Applied
 • SET, SEC rules and regulations
 • Lawyer license
 • English

2 hours ago

 

Applied
 • Owners of contract work from legal/practical
 • Advising on legal and regulatory topic
 • Provide detailed, advice and recommend/ guidance

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degrees in Law
 • Tax and legal background is advantageous
 • Good command of both spoken and written English

2 hours ago

 

Applied
 • Experience in Compliance or related fields
 • Bachelor degree in Law or other related fields
 • Excellent written/spoken in English/Thai

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Law Firms
 • Bachelor degree in Law or other related fields
 • Excellent written/spoken in English/Thai

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or above in Law or Business Admin
 • At least 2 years experience in legal
 • Strong interpersonal skills

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any fieds
 • New graduate are welcome
 • Working area : Asoke or Chaengwatthana

17 hours ago

 

Applied
 • Manage all activities of Regulatory Affairs
 • Experience in Pharmaceutical industry
 • Bachelor Degree in Pharmacy or any related fields

17 hours ago

 

Applied
 • Master’s degree in business/financial/accounting
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Must be able to perform well under pressure

30-Mar-17

 

Applied
 • 5 years of experience in financial related area
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Good command of English

30-Mar-17

 

Applied
 • 1-2 years of experience in auditing, compliance
 • Must be able to perform well under pressure
 • Good command of English

30-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or higher of Laws is required
 • 3 - 5 years of experience with law firm
 • To develop and implement the compliance policy

30-Mar-17

 

Applied
 • Compliance-related policies and procedures
 • legal & compliance function in MNC, listed company
 • 5 years’ experience in legal and compliance

30-Mar-17

 

Applied
 • >5 years experienced in Legal and Compliance
 • Fluent in English, Proactive and Initative
 • In-house counsel in automotive, Multinational

30-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 10+ yrs of legal in banking & FI services
 • 5+ yrs in management level
 • Strong command in English

30-Mar-17

 

Applied
 • Lawyer License
 • Legal
 • Contract

30-Mar-17

 

Applied
 • Manage Compliance, Risk and Internal Control area
 • Experience in Pharmaceutical industry
 • Experience in Auditing, Risk mgmt or Compliance

30-Mar-17

 

Applied
 • Develop control systems to prevent the violation
 • Identify hidden risks or non-conformity issues
 • Evaluate and improve the efficiency of controls

29-Mar-17

Above THB160k /month

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Law.
 • 0 - 3 years working experience in assistance
 • Good command of spoken and written English.

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • degree in Law, Finance, and any related field
 • FIVE years experience in risk, compliance

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • great Career Development Opportunity
 • excellent Compensation Packages & Benefits
 • regional exposures

29-Mar-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality, female, aged 33-38 years old
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Law, Management
 • 3 years’ experience as a Company Secretary

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Aged 35 - 45 years old
 • degree or above in law or related fields
 • 5 years working in Legal or compliance management

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • At least a Bachelor's degree in Human Resources
 • 3 years experience in a managerial position
 • Good knowledge of HR Best Practices

29-Mar-17

 

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • จัดทำแนวการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • ตรวจสอบแนวการตรวจสอบ
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible in providing legal services
 • Responsible for reviewing contract/agreements
 • To provide legal advice on all potential disputes

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Diligent and honest
 • Discreet and polite
 • Excellent health

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Legal
 • Lawyer
 • Industrial

29-Mar-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • รักงานบริการ และมีความอดทนต่อสภาวะกดดัน
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • แจ้งยอดค้างชำระผ่านทางโทรศัพท์ให้สำเร็จ

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Law
 • Strong knowledge in Intellectual Property Law
 • Fluent in English

28-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor of law degree &receive lawyer license
 • At least 10 years of experience in Thai litigation
 • Experience in life insurance is an advantage

28-Mar-17

 

Applied
 • Corporate Legal and Compliance
 • Good command of written and spoken English
 • intelligence law

28-Mar-17

 

Applied
 • Big International E-commerce Company
 • Knowledge in Business, Commercial, Corporate Law
 • Require LLB, LLM is advantaged

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or higher degree in Laws, Finance
 • 5 years’ experience in legal, banking compliance
 • Develop, initiate, maintain, and revise policies

28-Mar-17

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, 30-40 years old
 • Bachelor degree in Law
 • Good command of English

28-Mar-17

 

Applied
 • Excise Tax law
 • Good communication skills both in Thai and English
 • 2-3 years' experience of handling Excise tax

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration, Law
 • Experience in administering and formulating Oil
 • Excellent communication skills in English

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged 32 - 40 years old.
 • Bachelor’s or Master’s degree in Laws.
 • Minimum of 3 years leading a legal team.

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Prepare and review patent applications
 • File Thai, PCT and overseas patent applications
 • Conduct prior art search of patents and literature

28-Mar-17

 

Applied
 • Thai nationality, female, aged 28-40 years old
 • A minimum of 3 years’ experience
 • Good command of both Thai and English

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Ethical standards and clothing manufacturing
 • An audit qualification (ISO 9000 / SA 8000)
 • 2 years of relevant experience in MNC

28-Mar-17

 

Applied
 • Master in Laws
 • 8 yrs exp in field of corporate laws (local&Inter)
 • Execellent in English Communication

28-Mar-17

THB70k - 90k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.