• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อหน่วยงานราชการ 5 ปีขึ้นไป
 • ขับรถได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ เดินทางไปต่างจังหวัด

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • จัดทำแนวการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สรุปรายงานผลการตรวจสอบ โดยสถาบันกำกับประจำปี
 • ศูนย์กลางในการประสานงาน ติดตามความคืบหน้า
 • การประสานประเด็นความเสี่ยงตามข้อกำหนด

20 hours ago

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Legal (or related) degree qualified
 • 10+ years experience in government relations

20 hours ago

 

Applied
 • 7-9 years legal practice
 • Degree in business or law
 • Law firm experience or Healthcare industry

20 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Legal Counsel/ Legal Manager
 • Good English communication
 • Exp. in international firm

20 hours ago

 

Applied
 • Corporate legal and corporate governance process
 • Maintaining updated corporate records
 • Coordinate, Make a letter and report to SEC, SET

20 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบคดีที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศ : ทั้งชายและหญิง อายุ : 20-40
 • ปริญญาตรี มีใบอนุญาตว่าความ(ตั๋วทนาย)แล้ว

20 hours ago

 

Applied
 • ร่าง และ / หรือ แปลสัญญาภาษาอังกฤษ
 • ดูแลประสานงานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้บริษัท
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือโท สาขานิติศาสตร์

20 hours ago

 

Applied
 • สืบทรัพย์ บังคับคดี
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ : 20-38

20 hours ago

 

Applied
 • ร่าง และ / หรือ แปลเอกสารภาษาอังกฤษ
 • ดูแลประสานงานทั่วไป
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือโท สาขานิติศาสตร์

20 hours ago

 

Applied
 • Excise Tax law
 • Good communication skills both in Thai and English
 • 2-3 years' experience of handling Excise tax

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of law from leading university
 • experience with well-known MNC or listed company
 • Work independently and lead a team of lawyers

20 hours ago

 

Applied
 • Tax Experience
 • Domestic Tax
 • Service Industry

23-May-17

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Degrees in Law
 • Tax and legal background is advantageous
 • Excellent command of English

23-May-17

 

Applied
 • contract , legal , Marketing and Financial
 • Draft , review and negotiate a wide range of domes
 • business , drafting

23-May-17

 

Applied
 • contract , legal , Marketing and Financial
 • Draft , review and negotiate a wide range of domes
 • business , drafting

23-May-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตว่าความ

23-May-17

 

Applied
 • Evaluation bases on real performance
 • Stable and potential to grow up in Thailand
 • to enhance your managerial skill

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • to enhance your managerial skill
 • Stable and potential to grow up in Thailand
 • Evaluation bases on real performance

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

23-May-17

 

Applied
 • Good overview and knowledge of banking operations
 • Willing to take on and advisory role
 • Mature and a good team player

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor or master’s degree in legal field.
 • Minimum of 10 years’ experience in a Legal positio
 • Very good written and spoken Thai and English.

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree, major in Law (GPA 3.00 up)
 • Give the legal opinions on tax issues
 • Develop and implement the legal information system

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 12 years of direct experience
 • Master's degree or higher in Law
 • Male or female, Thai nationality, aged 40-45

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Proficient in Microsoft Office Applications
 • Fluency in English both written and speaking
 • Knowledge of Risk Management / Insurance Industry

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Law
 • 1 - 2 years experience in legal work
 • Must be able to perform well under pressure

23-May-17

 

Applied
 • Team Management
 • Mechanical Engineering
 • SEA business trip

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Contract , Power , Oil & Gas , Review, draft
 • EPC , contractor , commercial , legal, finance,
 • proposals and projects

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor's degree/Master's degree in law
 • Assure legal compliance of the company
 • Good command of English

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Law (majoring in LLB or LLM)
 • Have license to practice law in Thailand.
 • 7-10 years in legal work experience is preferred.

22-May-17

 

Applied
 • Manage all activities of Regulatory Affairs
 • Experience in Pharmaceutical industry
 • Bachelor Degree in Pharmacy or any related fields

22-May-17

 

Applied
 • ดำเนินการด้านเอกสารฟ้องคดี รวมถึงการฟ้องคดีต่างๆ
 • ดำเนินการจดทะเบียนทางนิติกรรมสัญญา
 • ตรวจร่างทำสัญญาเช่า บริการ จัดทำสัญญาจ้าง

22-May-17

 

Applied
 • Good command of spoken English
 • 5-10 years of experiences
 • Bachelor degree in laws

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in any fieds
 • New graduate are welcome
 • Working area : Ratburana

22-May-17

 

Applied
 • Drafting contracts in English according business
 • Preparing contract related documents
 • Following up the fulfilment of a contract

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Legal
 • Experience in drafting business contracts
 • Good command of English

22-May-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • Arranging and organising meetings
 • Preparing corporate documents of company
 • Coordinating and liaising with regulators

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในด้าน การเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานกับสถาบันการเงินอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้

19-May-17

 

Applied
 • Proficient in Microsoft Office Applications
 • Fluency in English both written and speaking
 • Knowledge of Risk Management / Insurance Industry

19-May-17

 

Applied
 • in-house legal
 • Thai laws and regulations
 • counsel

19-May-17

 

Applied
 • 7 - 10 years of risk management experience
 • Knowledge in life or non-life insurance business
 • Excellent in English

19-May-17

 

Applied
 • 5+ years’ experience in legal/law enforcement
 • Knowledge of Life Insurance Customer Services
 • Degree in Business Admin, General Management, Law

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop control systems to prevent the violation
 • Identify hidden risks or non-conformity issues
 • Evaluate and improve the efficiency of controls

19-May-17

Above THB160k /month

Applied
 • >5 years experienced in Legal and Compliance
 • Fluent in English, Proactive and Initative
 • In-house counsel in automotive, Multinational

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in business/financial/accounting
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Must be able to perform well under pressure

19-May-17

 

Applied
 • 1-2 years of experience in auditing, compliance
 • Must be able to perform well under pressure
 • Good command of English

19-May-17

 

Applied
 • 5 years of experience in financial related area
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Good command of English

19-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.