• ดูแลงานนิติกรรมสัญญา
 • มีประสบการณ์ในงานกฎหมาย มากกว่า 10 ปี
 • มีความรู้กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา

35 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Tax Experience
 • Domestic Tax
 • Service Industry

35 mins ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Female or male. Aged not over 35 years old
 • 2 years working experience in contract
 • Good command of English, especially written

35 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of law or higher
 • 1 - 3 years experience in corporate matter
 • Fluent in English, both speaking and writing

35 mins ago

 

Applied
 • Visa, work permit, BOI, Non-BOI, FBA
 • Bachelor of Law, Political Sciences, related filed
 • English Skill

35 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 3 ปี
 • ร่างกฎระเบียบบริษัทฯ

36 mins ago

 

Applied
 • Translate legal documents
 • Bachelor degree or higher in Law
 • 1 year of experience in Corporate Legal,

36 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Law
 • 7 yrs' working exp in law and related fields
 • Result-oriented, Good in English

36 mins ago

 

Applied
 • Evaluation bases on real performance
 • Stable and potential to grow up in Thailand
 • to enhance your managerial skill

36 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • to enhance your managerial skill
 • Stable and potential to grow up in Thailand
 • Evaluation bases on real performance

36 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • University graduates in Food Sciences, Nutrition
 • 3 years of government contact/ regulatory affairs
 • Nutritional food with milk industry background

37 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

38 mins ago

 

Applied
 • Thai nationality / male or female , any age.
 • Bachelor degree in Law (preferably).
 • Work experience in this field at least 3 years.

38 mins ago

 

Applied
 • ปริญญา ตรี/โท สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานกับสถาบันการเงินอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ Compliance

38 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 5-7 yrs in Banking with Compliance/Law/Audit Exp.
 • Good command of English
 • Good knowledge in Exchange Control, Market Risk

38 mins ago

 

Applied
 • Dregree in Laws, Business Administration, Finance.
 • 2 years in banking and anti-money.
 • Good command in English.

39 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น
 • มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ จากสภาทนายความ
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายเป็นอย่างดี

39 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้เรื่องกฎหมาย บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Compliance 3-5 ปีขึ้นไป

39 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท นิติศาสตร์
 • เชียวชาญเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและสัญญาประเภทต่างๆ
 • มีทักษะในการดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง และทางอาญา

39 mins ago

 

Applied
 • degree or Master's degree in Political Science
 • Experience in web programming is plus (ASP.NET)
 • 5years of experience in Human Resources Management

40 mins ago

 

Applied
 • Rich experience in advising on Thai law
 • Overseas education Top caliber law firm experience
 • Strong communication skills

40 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Good overview and knowledge of banking operations
 • Willing to take on and advisory role
 • Mature and a good team player

40 mins ago

 

Applied
 • Ensure the company's policies and rules
 • Conduct audits and make recommendations
 • Set the overall yearly strategy and plan

40 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or master’s degree in legal field.
 • Minimum of 10 years’ experience in a Legal positio
 • Very good written and spoken Thai and English.

40 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Law both in TH.
 • Management and leadership skills are required
 • Strong in financial business and laws.

40 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22 - 29 ปี
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • ทำฟ้องร้องคดีเช่าซื้อ

40 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree, major in Law (GPA 3.00 up)
 • Give the legal opinions on tax issues
 • Develop and implement the legal information system

40 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for overall quality of sales contracts
 • Design appropriate business model to suit specific
 • Prepare commercial proposals, bidding SOC

40 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in law.
 • To support and consult company in legally.
 • Good in English skill and can work under pressure.

41 mins ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Law, Economics
 • 3 year in compliance or company secretary
 • Good command of Microsoft Word, Excel and PowerPoi

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience at a legal consultant
 • Expertise in Commercial law is highly preferred
 • Proven ability to perform legal research

41 mins ago

 

Applied
 • 12 years of direct experience
 • Master's degree or higher in Law
 • Male or female, Thai nationality, aged 40-45

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female with 5 years in legal, law firms
 • Bachelor’s degree in Laws or higher
 • TOEIC score at 850 minimum

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Proficient in Microsoft Office Applications
 • Fluency in English both written and speaking
 • Knowledge of Risk Management / Insurance Industry

41 mins ago

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Law
 • 1 - 2 years experience in legal work
 • Must be able to perform well under pressure

41 mins ago

 

Applied
 • contract , legal , Marketing and Financial
 • Draft , review and negotiate a wide range of domes
 • business , drafting

8 hours ago

 

Applied
 • 3 years’ experience as a Company Secretary
 • Thai nationality, female, aged 30-38 years old
 • Good command of both Thai and English

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เจรจา ร่าง ตรวจสอบ สัญญา จดหมาย
 • รับผิดชอบงานจดทะเบียนต่างๆ ของบริษัท
 • รับผิดชอบงานคดี และ การละเมิดลิขสิทธิ์

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least Bachelor Degree in Law
 • age 25-35 years of age
 • Good command in English

10 hours ago

 

Applied
 • Fluent in written and spoken English and Thai
 • Excellent academic credentials, including a Juris
 • At least five years of previous legal

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Law.
 • 5-7 years’ experience in related fields.
 • In-depth knowledge in insurance law.

11 hours ago

 

Applied
 • Able to work under pressure
 • Communication in Japanese is an advantage
 • Good knowledge computer skill

12 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Support the rapidly growing corporate practice
 • Revise contracts
 • Liaise with internal and external clients

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท
 • เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
 • จัดทำรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุม

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • A bachelor's degree in information systems
 • Experience in risk management disciplines
 • Proficient in both English and Thai

14 hours ago

 

Applied
 • >5 years experienced in Legal and Compliance
 • Fluent in English, Proactive and Initative
 • In-house counsel in automotive, Multinational

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experience in complianc, audit, Risk Manag
 • Strong business acumen
 • Good command in English

18 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.