• จบปริญญาตรีนิติศาสตร์
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • ชอบทำงานเป็นทีม

2 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • To work in one of the largest Automotive company
 • To grow in strong organization with career path
 • To gain good welfare, well benefits and high bonus

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work for multinational Jewellery manufacturer
 • Managerial-level job in Bangkok, Thailand
 • Flexible working hours

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Data Privacy
 • Attorney or Lawyer license holder
 • Compliance, Risk, Information Privacy Laws

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Law from either
 • Good knowledge of Thai commercial law,
 • Very good in English

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • บริหารสัญญา
 • ประสานงาน
 • Admin

8 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Law or related field
 • 10 years of experience in the legal field
 • Aged over 40 years old

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • FEMALE
 • Minimum 2 years of work experiences
 • Good command, skills in English

8 hours ago

 

Applied
 • Execute countermeasures
 • Debt mediation process, Lawyer license
 • Good knowledge in civil law, criminal law

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or above in Laws, Business Administration
 • Have more exp 2 years in compliance with financial
 • Good command of English

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการ
 • ดูแลด้านหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์ สนธิ
 • ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years exp. in audit, accounting related.
 • Knowledge of TFRS, and IFRS are required
 • Prior exp in accounting advisory is preferred

8 hours ago

 

Applied
 • Degree in law with lawyer license
 • Fresh graduates are welcomed
 • Possesses strong and wide ranges of core legal

8 hours ago

 

Applied
 • ดำเนินการด้านเอกสารฟ้องคดี รวมถึงการฟ้องคดีต่างๆ
 • ดำเนินการจดทะเบียนทางนิติกรรมสัญญา
 • ตรวจร่างทำสัญญาเช่า บริการ จัดทำสัญญาจ้าง

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • ทนายความ,ว่าความ เสนอพิจารณาและดำเนินการฟ้องคดี

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Law
 • Thai Male/Female age in range 28-35 years.
 • Legal document control and registration

8 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Economics,Law
 • Experience in the project management
 • Solid internal and external network

8 hours ago

 

Applied
 • บริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเวลา 12 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
 • บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานคดีในการปรับโครงสร้างหนี้ (NPL)
 • สถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Developing and overseeing control systems
 • Evaluating the efficiency of controls
 • Revising procedures, reports

8 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • จัดเก็บและจัดทำระบบทะเบียนรายงานการประชุม

8 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 27-35 years old
 • Bachelor or Master’s Degree in Law
 • 3-5 years experiences from commercial

8 hours ago

 

Applied
 • A good working attitude and willingness to learn
 • Proven secretarial/ administration skills
 • Able to multi-task in a fast-paced environment

8 hours ago

 

Applied
 • Proficient in English
 • Knowledge in law
 • Experience in dealing with governmental authoritie

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years of experiences in law firms or in-house
 • Good in English communication skill.
 • Age: under 31 years old.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Risk Management, Production Process Improvement
 • Audit, Compliane, Legal
 • Business Analyst, Quality Assurance

8 hours ago

 

Applied
 • Draft and review agreements/contracts/letters
 • Bachelor of Law with lawyer license
 • 3 years of experience in corporate law

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years’ experience in Corporate Legal, Lawyer
 • Corporate Legal, and/or law firms, Lawyer license
 • Excellent command of English

8 hours ago

 

Applied
 • Corporate and commercial Legal
 • Experience in corporate and commercial laws
 • Excellent command of English

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Law
 • 5 years experiences in corporate filed
 • Have knowledge in business law

8 hours ago

 

Applied
 • Engage with Government and/or its Agencies
 • Monitor related tax, regulation, and policy
 • Collaborate with internal & External stakeholders

8 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • Experience in Claims
 • Ensure and provide fast, efficient claims service
 • Comfortable and effective in English

8 hours ago

 

Applied
 • Age between 40-50, male or female
 • Able to communicate or report in English
 • Have good service minded and eager to assist other

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years motor insurance claims experience
 • Bachelor degree in Law or any related field
 • Good English communication skill

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Legal/Consultant
 • Degree in Law
 • Solid knowledge in Laws.

8 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ไม่ตำกว่า 10 ปี
 • พูดและเขียนภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 • มีประสบการณ์การให้คำปรึกษากฏหมาย

8 hours ago

THB120k - 160k /month

Applied
 • Bachelor's degree in Law or above
 • 3-5 years experiences in legal services
 • Very good command of spoken and written in English

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 28 - 33 years
 • An attorney licensed in Thailand
 • Good command of English and Thai

8 hours ago

 

Applied
 • Minimum Bachelor Degree in Law.
 • Experienced in law firm or in house.
 • Fluent English language is a must.

8 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Very good command in English
 • Good computer skill

8 hours ago

 

Applied
 • High experienced in legal practice 5 more years
 • Strong written and spoken communication skills
 • deep knowledge on the corporate law and procedure

8 hours ago

 

Applied
 • Organising and preparing agendas for board meeting
 • 3 years’ experience as a Company Secretary
 • Arranging and organising meetings

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any fieds
 • New graduate are welcome
 • Working area : Asoke or Chaengwatthana

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Legal, Law
 • Knowledge in ISO 9001, WRAP & BSCI
 • Strong interpersonal, communication

8 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor’s degree in Laws
 • Good command of English (TOEIC 750)

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Law
 • 1 - 2 years experience in legal work
 • Must be able to perform well under pressure

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor, Master of Laws
 • 3 - 5 years of experience with law firm
 • English and computer usage proficiency is a must

26-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum three (3) years of qualified experience
 • Legal, Civil and Commercial Law, Labour Law
 • Proactive, Hard working and diligent

26-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in law.
 • To support and consult company in legally.
 • Good in English skill and can work under pressure.

26-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.