• ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติกรรม
 • มีประสบการณ์งานด้านนิติกรรม สัญญา และคดีความ
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อหน่วยงานราชการ

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 32-40 years old
 • Bachelor’s or Master's Degree in Law
 • At least 5 years experience in Legal, ER

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master of Law
 • 3 years experience in legal function in corporate
 • Age between 25 - 35 years old

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, 23-27years old
 • Bachelor degree in Law
 • 0-3 year experiences in corporate legal work

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any related field
 • Experiences in employee relations function
 • Knowledge in labor laws

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ฺBachelor of Law, Interested in Business Law
 • Compromise, Pleasant Personality, Fast Learner
 • Good command in English [TOEIC 550+]

21-Apr-17

 

Applied
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอน
 • ประสานงานกับแผนก/ฝ่าย ในด้านการรับความต้องการ
 • ดำเนินการปฐมนิเทศและฝึกอบรมพนักงาน

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.