• สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอน
 • ประสานงานกับแผนก/ฝ่าย ในด้านการรับความต้องการ
 • ดำเนินการปฐมนิเทศและฝึกอบรมพนักงาน

19 hours ago

 

Applied
 • Male, age 32-40 years old
 • Bachelor’s or Master's Degree in Law
 • At least 5 years experience in Legal, ER

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any related field
 • Experiences in employee relations function
 • Knowledge in labor laws

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Special interest in Intellectual Property field
 • Male/Female, Fast Learner, Excellent English Skill
 • At least 2 years of work experience

19-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.