• ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท นิติศาสตร์
  • ประสบการณ์ Legal Manager ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • ความรู้และทักษะเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานต่างๆ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • การศึกษาขั้นต่ำ: ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป (officer) 26 ปีขึ้นไป (Senior)
  • มีความรู้เฉพาะทางกฏหมาย

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.