• เป็นทนายว่าความในนามของบริษัทฯ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 4ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • Advising on compliance laws, rules and standards
 • Bachelors or Master’s Degree in Law
 • At least 5 years’ experience in legal & compliance

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Master degree in Law
 • 5 years experience in law firm or corporate legal

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop control systems to prevent the violation
 • Identify hidden risks or non-conformity issues
 • Evaluate and improve the efficiency of controls

3 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • Male/Female, aged 33 – 40 years
 • Law firm experience with good English skill
 • Good team builder

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Thai nationality, female, aged 33-38 years old.
 • Bachelor or Master’s Degree in Law, Management
 • A minimum of 3 years of experience

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 6-10 years of experience in legal
 • Litigation process for non-performing loans
 • Coordinate and manage a network of external lawyer

12 hours ago

THB70k - 120k /month

Applied
 • Travel within Asia
 • Any nationality
 • Fluent English both in spoken & written

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage all legal document
 • Age between 27 - 29 Years old
 • Good English

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in tax advisory
 • Degrees in Accounting or Tax Law
 • Excellent command of English language

27-Jun-17

 

Applied
 • 5 years of experience in compliance area
 • Must be able to perform well under pressure
 • Good command of English

27-Jun-17

 

Applied
 • Manage Shareholders and Board Committees' meeting
 • Advice and recommendations pertaining to legal
 • control Board of Director's policy in order

27-Jun-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in Social Science
 • 3-5 year’s experience in government affairs
 • Have good knowledge of Thai laws

27-Jun-17

 

Applied
 • Medical Institute
 • Pharmaceutical
 • in-house legal counsel

26-Jun-17

 

Applied
 • 3-7 years background in legal services
 • Experience in int'l law firms or large corp
 • Strong command of English

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years exp. in audit, accounting related.
 • Knowledge of TFRS, and IFRS are required
 • Prior exp in accounting advisory is preferred

26-Jun-17

 

Applied
 • Graduated lawyer, 2 years of experience, top-grade
 • Excellent English skills, international law firm
 • Career opportunity,regular work time

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Support the company in corporate secretary
 • 3 years of relevant work experience
 • Commercial Law is advantage

26-Jun-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Work for multinational Jewellery manufacturer
 • Managerial-level job in Bangkok, Thailand
 • Flexible working hours

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Aged 35-45 years old
 • Bachelor/Master’s degree in Law, Finance
 • Work experience in finance, internal audit

26-Jun-17

 

Applied
 • Overseas education in law or relevant field
 • work experience in an international law firm
 • Good contract drafting and negotiation skills

26-Jun-17

 

Applied
 • Team Management
 • Mechanical Engineering
 • SEA business trip

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years’ experience as a Company Secretary
 • Thai nationality, female, aged 30-38 years old
 • Good command of both Thai and English

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • University degree in law
 • At least two years of work experience
 • Sound knowledge of programme implementation

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Law, HR
 • 5 years of experience in HRM
 • Strong knowledge in labor law

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตว่าความ

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Law or higher
 • Experience in non-life insurance business
 • Strong knowledge of insurance policy

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Law graduate with 7 yrs exp. as corporate legal
 • Good knowledge of Thai laws and regulations
 • Good English, leadership, communication skills

23-Jun-17

 

Applied
 • กำกับ ดูแลและปฎิบัติหน้าที่งานเลขานุการบริษัท
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • (Manpower) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า2ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • Experience as Legal Head from Finance & Securities
 • Degree in Law + a higher degree is preferred
 • Good knowledge in “Securities Law”

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Real Estate, Finance
 • Experience from retail business is preferable
 • Very good command in English

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Listed or Public Company will be advantage
 • Draft Contract & Company Secretary Experience
 • Retail or Dynamic Environment is preference

23-Jun-17

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Provide legal advice, consultation and assistance
 • Draft, review and revise legal contracts
 • Ensure compliance with good corporate governance

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's degree preferably in Social Science
 • 3 years work experience in government affairs
 • Have good knowledge of Thai laws

22-Jun-17

 

Applied
 • Male or female, Thai nationality, age 40-45 years
 • Master's degree or higher in Law
 • 12 years of direct experience in project

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • A leading international service business
 • Develop and manage site days of Inventory plans
 • Communication and coordination with Sales

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Newly created opportunity due to growth
 • Responsible for an expanding region
 • Amazing travel perks

22-Jun-17

 

Applied
 • At least 3 years of exp in government affairs
 • Experienced with land transportation, tech startup
 • Fluent in Thai and English

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in any fieds
 • New graduate are welcome
 • Working area : Ratburana

22-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านนิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์บังคับคดีหรือเคยว่าความอย่างน้อย3ปี
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านนิติศาสตร์
 • ดำเนินคดีในชั้นศาลให้แก่ธนาคารหรือบริษัทในเครือ
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเทคนิคในการเจรจาต่อรอง

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s and Master’s Degree in Laws
 • Fluency in English communication
 • Enjoy challenging tasks, takes initiative

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทางกฎหมาย
 • มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วประมาณ 2-6 ปี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในงานกฎหมาย

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Degrees in Law
 • Tax and legal background is advantageous
 • Excellent command of English

21-Jun-17

 

Applied
 • Master’s or Bachelor’s Degree in Law
 • Direct experience in International Finance/Banking
 • Excellent command written and spoken in English

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 8 years corporate and commercial experience
 • Strong leadership
 • Good command in English

20-Jun-17

 

Applied
 • contract , legal , Marketing and Financial
 • Draft , review and negotiate a wide range of domes
 • business , drafting

19-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Law
 • More than 3 years of experience
 • Having knowledge of SEC/SET rules

14-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.