• เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี เกี่ยวกับงานเอกสารสัญญา

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.