• ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • มีวิสัยทัศน์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหาร
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารหรือด้านวิชาชีพ

19 hours ago

 

Applied
  • Native English Speaker
  • Excellent multi-tasking skills
  • Experience in Language Institute Industry

19-Oct-16

 

Applied
  • Degree in Law
  • Willing to work in Education Sector
  • Good command in English

10-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.