• เพศ ชาย , หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทย-เวียดนาม

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีผลการทดสอบ JLPT อยู่ในระดับ N2, N1

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ปริญาตรีขึ้นไปในสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • A doctoral degree, or near completion in Finance
 • CFA, ICBC, and/or IASB certifications preferred
 • The ability to effectively supervise MBA students

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • A doctoral degree, or near completion in Economics
 • Strong interpersonal and communication skills
 • elivering conference presentations

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.