• เพศ ชาย , หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทย-เวียดนาม

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศ ชาย , หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • ปริญาตรีขึ้นไปในสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศ ชาย , หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • มีผลการทดสอบ JLPT อยู่ในระดับ N2, N1

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.