• อายุ 22 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

03-Dec-16

 

Applied
  • must be in educational business, can be B2B or B2C
  • A good coordinator, result-driver and Initiator
  • Coach team, improvement plan operation& curriculum

02-Dec-16

 

Applied
  • อายุ 22 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

30-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.