• สามารถสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับเบื้องต้น-กลางได้
  • มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 2 ปี

23-Jun-17

 

Applied
  • อายุ 22 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.