• มีประสบการณ์การสอน
  • ภาระงานสอน งานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
  • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • Digital Marketing
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์ด้านการสอน

27-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.