• ปริญญาโทหรือปริญญาเอก
  • สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
  • ดูแลรับผิดชอบภาระงานสอนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.