• ดูแลและสอนเด็กเล็ก
  • เพศหญิง อายุุ 22- 40 ปี ปริญญาตรี เอกปฐมวัย
  • ให้คำปรึกษาด้านการเรียนสอนเด็กๆ

16-Jun-17

 

Applied
  • สอนคณิตศาสตร์ ในวันพุธ-อาทิตย์ (หยุดจันทร์-อังคาร)
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • มีประสบการณ์ด้านการสอนพิเศษคณิตศาสตร์

16-Jun-17

 

Applied
  • สอนวิชาพละศึกษาเด็กเล็ก (ยิมนาสติก)
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • เพศชาย , หญิง อายุุ 22 ปี ขึ้นไป

16-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.