• ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ตั้งแต่ 550
  • จัดการเรียนการสอน ระดับ ปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิก

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.