• ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ตั้งแต่ 550
  • จัดการเรียนการสอน ระดับ ปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิก

23-Mar-17

 

Applied
  • Minimum of 3 years relevant teaching experience.
  • Permanent – 5 days per week (Mon-Fri)
  • Teaching Qualification

17-Mar-17

 

Applied
  • Lead on Mandarin Curriculum development.
  • Minimum of 3 years relevant teaching experience.
  • Experience in teaching Mandarin

17-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.